Auces novads, Auce, Raiņa iela 12, LV-3708

56° 27' 47.88322092", 22° 53' 39.67089936"

Medus maize
Auces nov., Auce, Raiņa iela 12
Veicināt Auces jauniešu aktīvu līdzdalību vides sakopšanā;bērnu un jauniešu piesaistīšana Auces tēla popularizēšanā un pilnveidošanā;veicināt veiksmīgu starptautisku sadarbību starp dažādām jauniešu organizācijām un veicināt inovatīvu ideju realizēšanu;veicināt jauniešu iniciatīvu Auces pilsētas un tās tuvākās apkārtnes tradīciju un vēsturisko vērtību saglabāšanu;veicināt dažādu interešu jauniešu vienotību. Telephone
+371 26159929
E-mail
medusmaize@gmail.com