Preiļu novads

Address was located in Preiļu novads
56° 9' 4.01652", 26° 44' 38.31612"

Aglonas bazilikas Kora skola
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Telephone
+37125911398
E-mail
aks@aglonasbazilika.lv
Aglonas BJBLPC Strops
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 8
Telephone
+37129947906
E-mail
mara.usacka@aglona.lv
Aglonas pagasta pārvalde
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
Telephone
+37129120631
E-mail
padome@aglona.lv
Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela 7A
Telephone
+37165322451
E-mail
aglonaspii@preili.lv
Aglonas vidusskola
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 6
Galēnu feldšeru-vecmāšu punkts
Preiļu nov., Galēnu pag., Galēni, Liepu iela 2 - 19
Telephone
+37126819231
Galēnu pamatskola
Preiļu nov., Galēnu pag., Galēni, Skolas iela 11
Telephone
+37165329002
E-mail
galenupsk@preilii.lv
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
Preiļu nov., Preiļi, Kooperatīvā iela 6
Telephone
+37165321663
E-mail
preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
Pelēču feldšeru vecmāšu punkts
Preiļu nov., Pelēču pag., Pelēči, Liepu iela 6
Telephone
+37128359815
Pelēču pamatskola
Preiļu nov., Pelēču pag., Pelēči, Skolas iela 4
Telephone
+37165326155
E-mail
pelecupsk@preili.lv
Preiļu 1.pamatskola
Preiļu nov., Preiļi, Daugavpils iela 34
Telephone
+37165322084
E-mail
preilu1psk@preili.lv
Preiļu 2.vidusskola
Preiļu nov., Preiļi, Andreja Paulāna iela 2
Telephone
+37165322184
E-mail
preilu2vsk@preili.lv
Preiļu Galvenā bibliotēka
Preiļu nov., Preiļi, Kārsavas iela 4
Telephone
+37165381230
E-mail
preilu.biblioteka@preili.lv
Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 26
Telephone
+37165322542
E-mail
preilumuzsk@preili.lv
Preiļu novada Aizkalnes pagasta pārvalde
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne, Raiņa iela 5
Telephone
+37165329279
E-mail
aizkalne@preili.lv
Preiļu novada bāriņtiesa
Preiļu nov., Preiļi, Aglonas iela 1A
Telephone
+37165322106
E-mail
barintiesa@preili.lv
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs
Preiļu nov., Preiļi, Kooperatīvā iela 6
Telephone
+37165381397
E-mail
preilubjc@preili.lv
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
Preiļu nov., Preiļi, Aglonas iela 24
Telephone
+37165322649
E-mail
preilubjss@preili.lv
Preiļu novada Būvvalde
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Telephone
+37165312353
E-mail
andrejs.anins@preili.lv
Preiļu novada Centrālā administrācija
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Telephone
+37165322766
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 24
Telephone
+37165322692
E-mail
dzimtsarakstu.nodala@preili.lv
Preiļu novada Izglītības pārvalde
Preiļu nov., Preiļi, Rēzeknes iela 26
Telephone
+37129297976
E-mail
preiluip@preili.lv
Preiļu novada Jauniešu centrs "Četri"
Preiļu nov., Preiļi, Kārsavas iela 4
Telephone
+37129327010
E-mail
jauniesu.centrs@preili.lv
Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 28
Telephone
+37120496081
Preiļu novada Labklājības pārvalde
Preiļu nov., Preiļi, Aglonas iela 1A
Telephone
+37165323200
E-mail
labklajibas.parvalde@preili.lv
Preiļu novada pašvaldība
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Telephone
+37165322766
E-mail
dome@preili.lv
Preiļu novada Pašvaldības policija
Preiļu nov., Preiļi, Talsu iela 2A
Telephone
+37165307330
E-mail
novada.policija@preili.lv
Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Telephone
+37129443794
E-mail
aijabite@inbox.lv
Preiļu novada Pelēču pagasta pārvalde
Preiļu nov., Pelēču pag., Pelēči, Liepu iela 6
Telephone
+37165326700
E-mail
peleci@preili.lv
Preiļu novada Preiļu pagasta pārvalde
Preiļu nov., Preiļu pag., Līči, Jaunatnes iela 1
Telephone
+37126533550
E-mail
vitalijs.plivda@preili.lv

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution