Preiļu novads, Preiļi

56° 17' 27.1608", 26° 43' 19.0488"

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
Preiļu nov., Preiļi, Kooperatīvā iela 6
Telephone
+37165321663
E-mail
preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
Preiļu 1.pamatskola
Preiļu nov., Preiļi, Daugavpils iela 34
Telephone
+37165322084
E-mail
preilu1psk@preili.lv
Preiļu 2.vidusskola
Preiļu nov., Preiļi, Andreja Paulāna iela 2
Telephone
+37165322184
E-mail
preilu2vsk@preili.lv
Preiļu Galvenā bibliotēka
Preiļu nov., Preiļi, Kārsavas iela 4
Telephone
+37165381230
E-mail
preilu.biblioteka@preili.lv
Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 26
Telephone
+37165322542
E-mail
preilumuzsk@preili.lv
Preiļu novada bāriņtiesa
Preiļu nov., Preiļi, Aglonas iela 1A
Telephone
+37165322106
E-mail
barintiesa@preili.lv
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs
Preiļu nov., Preiļi, Kooperatīvā iela 6
Telephone
+37165381397
E-mail
preilubjc@preili.lv
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
Preiļu nov., Preiļi, Aglonas iela 24
Telephone
+37165322649
E-mail
preilubjss@preili.lv
Preiļu novada Būvvalde
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Telephone
+37165312353
E-mail
andrejs.anins@preili.lv
Preiļu novada Centrālā administrācija
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Telephone
+37165322766
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 24
Telephone
+37165322692
E-mail
dzimtsarakstu.nodala@preili.lv
Preiļu novada Izglītības pārvalde
Preiļu nov., Preiļi, Rēzeknes iela 26
Telephone
+37129297976
E-mail
preiluip@preili.lv
Preiļu novada Jauniešu centrs "Četri"
Preiļu nov., Preiļi, Kārsavas iela 4
Telephone
+37129327010
E-mail
jauniesu.centrs@preili.lv
Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 28
Telephone
+37120496081
Preiļu novada Labklājības pārvalde
Preiļu nov., Preiļi, Aglonas iela 1A
Telephone
+37165323200
E-mail
labklajibas.parvalde@preili.lv
Preiļu novada pašvaldība
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Telephone
+37165322766
E-mail
dome@preili.lv
Preiļu novada Pašvaldības policija
Preiļu nov., Preiļi, Talsu iela 2A
Telephone
+37165307330
E-mail
novada.policija@preili.lv
Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Telephone
+37129443794
E-mail
aijabite@inbox.lv
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs
Preiļu nov., Preiļi, Kārsavas iela 4
Telephone
+37165322041
E-mail
tic@preili.lv
Preiļu pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
Preiļu nov., Preiļi, Celtnieku iela 10A
Telephone
+37165321503
E-mail
preilupirmsk@pvg.edu.lv
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 28
Telephone
+37165322731
E-mail
muzejs@preili.lv
Zvērināta notāre Kristīne Logina
Preiļu nov., Preiļi, Talsu iela 2A
Telephone
+37165320292
E-mail
Kristine.Logina@LatvijasNotars.lv
Zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 3 - 1
E-mail
zanna.osipova@lzti.lv
Zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 3 - 2
E-mail
ingars.osipovs@lzti.lv
Preiļu novada Kultūras centrs
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 28
Terminated 29.12.2021
Telephone
+37165322200
E-mail
kcentrs@preili.lv
Preiļu novada pašvaldība
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Terminated 30.06.2021
Telephone
+37165322766
E-mail
dome@preili.lv
Preiļu novada vēlēšanu komisija
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 19
Terminated 01.07.2021
Telephone
+37129807932

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution