Preiļu novads, Preiļi, Andreja Upīša iela 12 - 4, LV-5301

56° 16' 50.39731416", 26° 43' 11.7185574"

Preiļu nov., Preiļi, Andreja Upīša iela 12 - 4
Piedalīties un realizēt projektus daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas programmā adresē: Andreja Upīša ielā 12, Preiļos.
Ar dzīvokļa īpašnieku Andreja Upīša ielā 12, Preiļos lēmumu uzņemties pilnvarnieka pienākumus un tiesības rīkoties dzīvokļu īpašnieku vārdā.
Piedalīties un realizēt citus Eiropas Savienības, nacionālos, pašvaldības līdzfinansētos projektus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai.
Aizsargāt un aizstāvēt biedrības biedru tiesības un intereses.
Preiļu nov., Preiļi, Andreja Upīša iela 12 - 4
Terminated 17.03.2023
Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear (47.82, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution