• en

Pļaviņu novads

56° 37' 3.83268", 25° 43' 9.8554800000002"

4A.B., SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Rīgas iela 13 - 52
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26116870
A.A. Mežmalas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Klintaines pag., "Mežmalas"
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 64807271
Ābeļdārzs
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., Kriškalni, 1. maija iela 12-11
1) slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesu, lai nodrošinātu labu dzīves kvalitāti 1.Maija ielā 10, 1.Maija ielā 12 Kriškalnos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā;
2) veikt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju, kā arī funkcionāli ar māju saistīto ēku un būvju un piesaistītā zemes gabala pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
3) apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu, dzīvojamo māju, kā arī funkcionāli ar māju saistīto ēku un būvju piesaistītā zemes gabala izmantošanu;
4) aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk. biedrības biedru, tiesības un intereses.
Telephone
+371 26109913
Ābeļziedi, Pļaviņu novada pensionāru biedrība
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., Kriškalni, 1. maija iela 1 - 1
1. Morālā un materiālā palīdzība pagasta pensionāriem.
2. Pensionāru uzskatu un vajadzību apzināšana.
3. Aktivizēt biedrības biedru iesaistīšanu un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
4. Veidot komisijas savas darbības nodrošināšanai, darba un kultūras dzīves jautājumos.
5. Metodes: ar likumu atļauto darbību kopums - a) civiltiesiskie darījumi, publiskā darbība, saimnieciskā u.c. ar kuru palīdzību Biedrība realizē savus mērķus.
Telephone
+371 26809371
Actual Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., Ozolsala, "Ozolsala"
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: SRS)
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 28632894
AGDECOR, SIA
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Liepu iela 54
Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement (23.69, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26676632
AgroCorp, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Mētriņas"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28851853
Agrs Rīts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Raiņa iela 72 - 17
Other publishing activities (58.19, version 2.0) (Source: SRS)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26428757
AIM Elektronika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Raiņa iela 72 - 17
Repair of computers and peripheral equipment (95.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 22081364
AINAVU AEROFOTO, Aizkraukles rajona K.Zariņa individuālais uzņēmums
Pļaviņu nov., Klintaines pag., "Gustiņi"
Photographic activities (74.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65121410
Aiviekstes koks, SIA
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., Kriškalni, Kriškalnu iela 4
Manufacture of wooden containers (16.24, version 2.0) (Source: SRS)
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29286610
Aiviekstes pagasta "Dravnieku" māju zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., "Dravnieki"
AIZKALNIEŠI, Aiviekstes pagasta A.Cigļa zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., "Aizkalnieši"
ādrzkopība
lopkopība
lauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācija
Aizkraukles rajona O.Ginaiša individuālais uzņēmums
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Saules iela 14
Telephone
+371 29469836
AIZPURVES, Klintaines pagasta A.Kačkaines zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Klintaines pag., "Aizpurves"
lopkopība
augkopība
AIZUPES, Vietalvas pagasta O.Kupčas zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Aizupes"
lopkopībaaugkopība
AKTIVITIES AP, IK
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Kalna iela 11
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS)
ALUNĒNI, Vietalvas pagasta I.Eliāsa zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Alunēni"
augkopība
lopkopība
biškopība
ALVEO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Liepu iela 10
Manufacture of medical and dental instruments and supplies (32.50, version 2.0) (Source: SRS)
Dental practice activities (86.23, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29645542
ALVĪŠI, Vietalvas pagasta P.Brūvera zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Alvīši"
augkopība
lopkopība
zivkopība
mežkopība
koksnes pārstrāde, realizācija
AMBI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Raiņa iela 55
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS)
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 22307999
E-mail
ambi2@inbox.lv
AMEO dizains, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Dārza iela 34
AM Tārtiņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., Vietalva, Putnu iela 1
Manufacture of cider and other fruit wines (11.03, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Annas klints, SIA
Pļaviņu nov., Klintaines pag., "Annas klints"
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS)
Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks (55.30, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 64807271
ANROK, IK
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Dzirnavu iela 2B - 4
Removal services (49.42, version 2.0) (Source: CSB)
AnSal tehnik, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Jankas"
Support activities for crop production (01.61, version 2.0) (Source: SRS)
Renting and leasing of agricultural machinery and equipment (77.31, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29353294
ĀPĒNI, Aizkraukles rajona Aiviekstes pagasta zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Aiviekstes pag., "Āpēni"
lopkopībagraudkopība
APLIS 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pļaviņu nov., Pļaviņas, Raiņa iela 72 - 17
Retail sale of sporting equipment in specialised stores (47.64, version 2.0) (Source: SRS)
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29444087
+371 65024858
+371 65023558
APŠI, Vietalvas pagasta A.Šleseres zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Apši"
augkopība
tirdzniecība
starpniecība
komercdarbība
ĀRIŅI, Vietalvas pagasta zemnieku saimniecība
Pļaviņu nov., Vietalvas pag., "Āriņi"
lopkopība
augkopība