Ķekavas novads, Baldone, Pārupes iela 3, LV-2125

56° 44' 21.34571748", 24° 23' 24.2975022"

Ķekavas nov., Baldone, Pārupes iela 3
Izmantot Baldones novada vecuma pensionāru un personu ar īpašām vajadzībām (turpmāk "pensionāri") zināšanas (intelektuālo potenciālu), darba iemaņas, dzīves pieredzi sabiedrības labā, veicinot novada iedzīvotāju sadarbību un novada izaugsmi.
Ķekavas nov., Baldone, Pārupes iela 3
Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Baldones Partnerības teritorijas attīstību;
veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;
pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.
Telephone
+371 26328940
+371 67932025
+371 29214572
E-mail
elina.brigmane@inbox.lv
Ķekavas nov., Baldone, Pārupes iela 3
1)Baldones sēravotu un ārstniecisko dūņu kūrorta atjaunošana, labiekārtošana un popularizēšana Latvijā un citās valstīs;
2)Baldones sēravotu un ārstniecisko dūņu kūrorta sanatorijas kompleksa atjaunošana un rekonstrukcija, nepieciešamās infrastruktūras izveidošana;
3)Baldones sēravotu un ārstniecisko dūņu kūrorta sērūdeņu un dūņu, kā arī to dziednieciskās ietekmes izmeklēšana;
4)Ārstēšanas metodiku atjaunošana, jaunu ārstēšanas metodiku izstrādāšana un attiecīgo medicīnas speciālistu apmācīšana;
5)Medicīnas un dabas tūrisma veicināšana, kā arī Latvijas starptautiskās atpazīstamības paaugstināšana attiecīgajos tūrisma veidos.
Rīgas rajons, Baldones lauku teritorija, "Pārupes"
Terminated 18.02.2005
Buying and selling of own real estate (70.12, version 1.1) (Source: CSB)
Rīgas rajons, Baldones lauku teritorija, "Pārupes"
Terminated 13.12.2001
Radīt sabiedrībā sociāli aktīvas grupas, kas vēlas izmantot iegūtās
zināšanas, lai pielietotu minētās darbības jomās;
pētot ar bezdarbu saistītās problēmas, veikt aktīvu darbību amatu apmācībā,
plānot profesionālas orientācijas maiņu;
kristīgo vērtību attīstīšana un apzināšana, sekmējot izglītības līmeņa
augšupeju;
organizēt iedzīvotāju brīvā laika mērķtiecīgu izmantošanu, balstoties uz
iedzīvotāju radošo iniciatīvu katram individuāli nepieciešamā interešu lokā;
u.c. statūtos paredzētā darbība.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution