Balvu novads, Žīguru pagasts, Žīguri, Parka iela 14, LV-4584

57° 16' 4.9095786", 27° 40' 2.7088910399998"

Balvu nov., Žīguru pag., Žīguri, Parka iela 14
Veicināt sadarbību un kopēju pasākumu organizēšanu starp Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" bērnu vecākiem, vecvecākiem un pagasta iedzīvotājiem.
Izglītot bērnu vecākus, organizējot lekcijas, seminārus, praktiskas nodarbības, piesaistot dažāda profila vieslektorus.
Saglabāt dabas mantojumu, organizējot vides sakopšanas, atjaunošanas un labiekārtošanas pasākumus.
Veicināt veselīgu dzīvesveidu, organizējot sporta un veselības dienas un pasākumus.
Apzināt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, sadarbībā ar vecvecākiem mācīt bērniem senās amata prasmes un tradīcijas.
Nostiprināt ģimenes lomu bērnu audzināšanā.
Iesaistīt vecākus un vecvecākus organizācijas darbā.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution