Olaines novads, Olaine, Rūpnīcu iela 4, LV-2114

56° 47' 54.10390956", 23° 55' 42.94207236"

Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy (25.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67385069
+371 67385066
E-mail
info@amateks.lv
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22075537
E-mail
info@suuna.lv
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs (10.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26546857
E-mail
info@apseafoods.com
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Other building and industrial cleaning activities (81.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Recovery of sorted materials (38.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Manufacture of other chemical products n.e.c. (20.59, version 2.0) (Source: SRS)
Manufacture of other organic basic chemicals (20.14, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26135922
E-mail
info@bapeks.com
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 66141101
E-mail
buve@cander.lv
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 66141111
E-mail
info@np-maintenance.lv
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: CSB)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Transmission of electricity (35.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Trade of electricity (35.14, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67162040
E-mail
info@decoenergy.lv
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Transmission of electricity (35.12, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67162040
E-mail
info@decoenergy.lv
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67069800
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Specialised design activities (74.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22045099
E-mail
hello@designtherapist.lv
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other credit granting (64.92, version 2.0) (Source: CSB)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment (28.25, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
dinair.latvia@dinair.se
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: SRS)
Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles (29.32, version 2.0) (Source: CSB)
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (25.99, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67069824
E-mail
esp@esp.lv
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Sabiedriskā labuma darbība, kas ietver šādas jomas:
1) Labdarība;
2) Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
3) Sociāli mazaizsargātu personu grupu tiesību un interešu aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot sekojošām grupām:
- Ģimenes, kuras audzina trīs vai vairāk bērnu;
- nepilnās ģimenes;
- Ilgstoši bezdarbnieki;
- Ģimenes, kuras audzina bērnu - invalīdu;
- personas ar alkohola, narkotisko, azartspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;
4) Pilsoniskas sabiedrības attīstība,
5) Izglītības, zinātnes, reliģijas, kultūras veicināšana, jauno talantu atbalstīšana;
6) Sporta atbalstīšana;
7) Vides aizsardzība;
8) Veselības veicināšana, slimību profilakse un saslimstības ārstēšana.
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution