Mārupes novads, Mārupes pagasts, Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, LV-2167

56° 55' 37.88183964", 24° 1' 20.76493008"

Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Activities of insurance agents and brokers (66.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28350187
E-mail
birojs@agrobroker.lv
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Other credit granting (64.92, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Activities of head offices (70.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 20061313
E-mail
info@apf.lv
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats (46.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26566244
E-mail
info@apf.lv
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67199737
E-mail
info@skoda.lv
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25445518
E-mail
hertz@hertz.lv
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Other information service activities n.e.c. (63.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67063700
E-mail
info@bererix.com
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA, FARMĀCIJA
Telephone
+371 67845338
+371 67315089
E-mail
office@richter.lv
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67388567
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS)
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (16.29, version 2.0) (Source: CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67422003
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Other information service activities n.e.c. (63.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26006947
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Manufacture of builders’ ware of plastic (22.23, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22080531
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Pārstāvēt un aizstāvēt būvniecības nozares darba devēju ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses;
Veicināt būvniecības kā valsts attīstībai nozīmīga sektora sakārtošanu sabiedrības interesēs, t.sk. veicinot Latvijas būvuzņēmēju konkurētspēju pasaules tirgos;
Sekmēt tādu būvniecības, ekonomiskās attīstības, nodarbinātības, izglītības un sociālās politikas vidi, kas veicina būvniecības nozares uzņēmējdarbības veidošanos un attīstību.
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
1.Sniegt profesionālu un uzticamu vērtējumu pilsētvidei un būvēm, izceļot objektīvi kvalitatīvākos un ilgtspējīgākos būvju un pilsētvides organizatoriskās struktūras paraugus;
2.organizēt nekustamā īpašuma tirgus spēlētājus (investorus, arhitektus, inženierus, būvniekus, nekustamā īpašuma tirgotājus, u.c. profesionāļus) struktūrā, kas konsultē un nodrošina radošu un efektīvu pilsētvides un būvju nākotnes attīstību valstī;
3.veicināt dialogu starp akadēmiskajām un biznesa kopienām, valsts pārvaldi un sabiedrību, tādējādi veicinot visu pušu izglītotību un sadarbību nekustamā īpašuma nozares jautājumos;
4.uzlabot nekustamā īpašuma nozares uzņēmējdarbības vidi - veidot attiecības ar kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm, t.sk. ciešu sadarbību ar nekustamā īpašuma nozares ministrijām un pašvaldību būvniecības/teritoriju attīstības departamentiem; sadarboties ar citām nekustamā īpašuma nozares profesionālajām un sabiedriskajām organizācijām; piedalīties nekustamā īpašuma nozares likumdošanas sakārtošanā;
5.panākt vienota ilgtspējīgas būvniecības standarta izveidošanu valsts līmenī;
6.stimulēt profesionālo kompetenci - sadarbībā ar akadēmiskajām institūcijām attīstīt pilsētvides un būvju kvalitātes vērtēšanas kritērijus; nekustamā īpašuma attīstības projektu vērtēšanu; nekustamā īpašuma pilsētprojektu un pētījumu veikšanu;
7.veicināt pieprasījumu pēc kvalitatīvas un ilgtspējīgas pilsētvides un kvalitatīvām un ilgtspējīgām būvēm, un to veicinošiem produktiem un pakalpojumiem;
8.izstrādāt un piedāvāt lietošanā ieinteresētām personām Latvijas apstākļiem piemērotu ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas sistēmu - zinātniski pamatotu, organizatoriski funkcionējošu metodi;
9.veicināt saistīto nekustamā īpašuma nozaru labāku mijiedarbību un sadarbību starpdisciplinārajā telpā - līdzdalība nozares profesionālās un sabiedriskās dzīves notikumos; lokālo un starptautisko biznesa kontaktu veicināšana un pieredzes apmaiņa;
10.veicināt nekustamā īpašuma nozares, t.sk. Latvijas būvmākslas, zināšanu un pieredzes eksportu starptautiskajā tirgū.
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution