Mārupes novads, Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, LV-2167

56° 55' 39.3132", 24° 1' 21.0792"

Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: CSB)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67199737
E-mail
info@skoda.lv
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25445518
E-mail
hertz@hertz.lv
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67063700
E-mail
info@bererix.com
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67660129
E-mail
info@carglass.lv
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA, FARMĀCIJA
Telephone
+371 67845338
+371 67315089
E-mail
office@richter.lv
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67388567
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28342667
E-mail
info@datainvision.com
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Computer facilities management activities (62.03, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67422003
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Other information service activities n.e.c. (63.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26006947
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Pārstāvēt un aizstāvēt būvniecības nozares darba devēju ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses;
Veicināt būvniecības kā valsts attīstībai nozīmīga sektora sakārtošanu sabiedrības interesēs, t.sk. veicinot Latvijas būvuzņēmēju konkurētspēju pasaules tirgos;
Sekmēt tādu būvniecības, ekonomiskās attīstības, nodarbinātības, izglītības un sociālās politikas vidi, kas veicina būvniecības nozares uzņēmējdarbības veidošanos un attīstību.
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
1.Sniegt profesionālu un uzticamu vērtējumu pilsētvidei un būvēm, izceļot objektīvi kvalitatīvākos un ilgtspējīgākos būvju un pilsētvides organizatoriskās struktūras paraugus;
2.organizēt nekustamā īpašuma tirgus spēlētājus (investorus, arhitektus, inženierus, būvniekus, nekustamā īpašuma tirgotājus, u.c. profesionāļus) struktūrā, kas konsultē un nodrošina radošu un efektīvu pilsētvides un būvju nākotnes attīstību valstī;
3.veicināt dialogu starp akadēmiskajām un biznesa kopienām, valsts pārvaldi un sabiedrību, tādējādi veicinot visu pušu izglītotību un sadarbību nekustamā īpašuma nozares jautājumos;
4.uzlabot nekustamā īpašuma nozares uzņēmējdarbības vidi - veidot attiecības ar kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm, t.sk. ciešu sadarbību ar nekustamā īpašuma nozares ministrijām un pašvaldību būvniecības/teritoriju attīstības departamentiem; sadarboties ar citām nekustamā īpašuma nozares profesionālajām un sabiedriskajām organizācijām; piedalīties nekustamā īpašuma nozares likumdošanas sakārtošanā;
5.panākt vienota ilgtspējīgas būvniecības standarta izveidošanu valsts līmenī;
6.stimulēt profesionālo kompetenci - sadarbībā ar akadēmiskajām institūcijām attīstīt pilsētvides un būvju kvalitātes vērtēšanas kritērijus; nekustamā īpašuma attīstības projektu vērtēšanu; nekustamā īpašuma pilsētprojektu un pētījumu veikšanu;
7.veicināt pieprasījumu pēc kvalitatīvas un ilgtspējīgas pilsētvides un kvalitatīvām un ilgtspējīgām būvēm, un to veicinošiem produktiem un pakalpojumiem;
8.izstrādāt un piedāvāt lietošanā ieinteresētām personām Latvijas apstākļiem piemērotu ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas sistēmu - zinātniski pamatotu, organizatoriski funkcionējošu metodi;
9.veicināt saistīto nekustamā īpašuma nozaru labāku mijiedarbību un sadarbību starpdisciplinārajā telpā - līdzdalība nozares profesionālās un sabiedriskās dzīves notikumos; lokālo un starptautisko biznesa kontaktu veicināšana un pieredzes apmaiņa;
10.veicināt nekustamā īpašuma nozares, t.sk. Latvijas būvmākslas, zināšanu un pieredzes eksportu starptautiskajā tirgū.
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (46.51, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67257577
E-mail
infolv@novonordisk.com
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67783478
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 20122122
E-mail
INFO@PNBALT.LV
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 80708787
E-mail
rgrupa@rgrupa.lv
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 80708787
E-mail
rgrupa@rgrupa.lv
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS)
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67063700
E-mail
info@rere.lv
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
Construction of other civil engineering projects n.e.c. (42.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution