Mārupes novads, Mārupe

56° 54' 26.0676", 24° 1' 54.20964"

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Mārupes nov., Mārupe, Konrādu iela 5
Telephone
+37129556531
E-mail
izglitibas.parvalde@marupe.lv
Mārupes Kultūras nams
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Telephone
+37167149864
E-mail
kulturas.nams@marupe.lv
Mārupes novada Bāriņtiesa
Mārupes nov., Mārupe, Konrādu iela 5
Telephone
+37167149872
E-mail
barintiesa@marupe.lv
Mārupes novada Būvvalde
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Telephone
+37167149863
E-mail
marupe.bv@marupe.lv
Mārupes novada pašvaldība
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Telephone
+37167934695
E-mail
marupe@marupe.lv
Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvalde
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Mārupes novada pašvaldības Centrālā pārvalde
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Telephone
+37167914484
E-mail
marupe@marupe.lv
Mārupes novada Pašvaldības policija
Mārupes nov., Mārupe, Konrādu iela 5
Telephone
+37167933470
E-mail
policija@marupe.lv
Mārupes novada Sociālais dienests
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Telephone
+37167149869
E-mail
socialaisdienests@marupe.lv
Mārupes novada Sporta skola
Mārupes nov., Mārupe, Kantora iela 97
Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra
Mārupes nov., Mārupe, Bebru iela 10
Telephone
+37127040161
E-mail
agentura@marupe.lv
Mārupes novada vēlēšanu komisija
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Telephone
+37129234978
E-mail
velesanukomisija@marupe.lv
Mārupes Sporta centrs
Mārupes nov., Mārupe, Kantora iela 97
Telephone
+37167149868
E-mail
sports@marupe.lv
Mārupes Valsts ģimnāzija
Mārupes nov., Mārupe, Kantora iela 97
Telephone
+37167934372
E-mail
marupes.gimnazija@marupe.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte"
Mārupes nov., Mārupe, Amatas iela 2
Telephone
+37167934459
E-mail
piilienite@marupe.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārzemīte"
Mārupes nov., Mārupe, Rožu iela 35
Telephone
+37129156047
E-mail
marzemite@marupe.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltrīti"
Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 41
Telephone
+37167606210
E-mail
zeltriti@marupe.lv
Zvērināta notāre Baiba Gabriēle
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 38 - 3
Telephone
+37123554838
E-mail
Baiba.Gabriele@LatvijasNotars.lv
Apvienotā Mārupes novada Vēlēšanu komisija
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Terminated 27.10.2021
Telephone
+37129234978
E-mail
velesanukomisija@marupe.lv
Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Mārupes nov., Mārupe, Daugavas iela 29
Terminated 31.03.2023
Telephone
+37167149878
E-mail
dzimtsaraksti@marupe.lv

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution