Madonas novads, Praulienas pagasts, "Lūši", LV-4824

56° 48' 15.3177084", 26° 13' 48.5357772"

Madonas nov., Praulienas pag., "Lūši"
Veicināt dzīvnieku un dabas aizsardzības ideju;
Veikt izglītojošu darbu dzīvnieku aizsardzības jomā;
Radīt dzīvniekiem piemērotus uzturēšanās apstākļus;
Atklāt dzīvnieku spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem;
Novērst nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem;
Veicināt ekoloģisko lauksaimniecību;
Izveidot kontaktiestādi, kur uz vietas veikt izglītojošo darbību;
Izveidot patversmi dzīvniekiem bez saimnieka vai pieklīdušiem / atrastiem dzīvniekiem, dzīvniekiem, kurus to saimnieki veselības, finansiālu vai citu iemeslu dēļ nevar uzturēt, dzīvniekiem, kuri atsavināti, piemēram, sliktu turēšanas apstākļu dēļ;
Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās organizācijās Latvijā, sekojot to darbībai un piedaloties ar dzīvnieku aizsardzību saistīto projektu izstrādāšanā;
Iesaistīt jaunus biedrus biedrības darbībā;
Dibināt kontaktus un sadarboties ar citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām;
Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem un fiziskām personām biedrības pasākumiem materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem;
Izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā biedrības biedri tos ievēro;
Reklamēt savu darbību un biedrības sponsoru darbību;
Savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;
Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.
Madonas nov., Praulienas pag., "Lūši"
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26569330
E-mail
info@spiller.lv
Madonas nov., Praulienas pag., "Lūši"
Veicināt dzīvnieku un dabas aizsardzības ideju;
Veikt izglītojošu darbu dzīvnieku aizsardzības jomā;
Radīt dzīvniekiem piemērotus uzturēšanās apstākļus;
Atklāt dzīvnieku spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem;
Novērst nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem;
Veicināt ekoloģisko lauksaimniecību;
Izveidot kontaktiestādi , kur uz vietas veikt izglītojošo darbību;
Izveidot patversmi dzīvniekiem bez saimnieka vai pieklīdušiem / atrastiem dzīvniekiem, dzīvniekiem, kurus to saimnieki veselības, finansiālu vai citu iemeslu dēļ nevar uzturēt, dzīvniekiem, kuri atsavināti, piemēram, sliktu turēšanas apstākļu dēļ;
Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās organizācijās Latvijā, sekojot to darbībai un piedaloties ar dzīvnieku aizsardzību saistīto projektu izstrādāšanā;
Iesaistīt jaunus biedrus biedrības darbībā;
Dibināt kontaktus un sadarboties ar citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām;
Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem un fiziskām personām biedrības pasākumiem materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem;
Izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā biedrības biedri tos ievēro;
Reklamēt savu darbību un biedrības sponsoru darbību;
Savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;
Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.
Madonas nov., Praulienas pag., "Lūši"
Veicināt dzīvnieku un dabas aizsardzības ideju. Veikt izglītojošo darbu dzīvnieku aizsardzības jomā. Radīt dzīvniekiem piemērotus uzturēšanās apstākļus. Atklāt dzīvnieku spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret tiem. Novērst nevajadzīgus izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Veicināt ekoloģisko lauksaimniecību. Izveidot kontaktiestādi, kur uz vietas veikt izglītojošo darbu. Izveidot patversmi dzīvniekiem bez saimnieka vai pieklīdušiem/atrastiem dzīvniekiem, dzīvniekiem, kurus to saimnieki veselības, finansiālu vai citu iemeslu dēļ nevar uzturēt, dzīvniekiem, kuri atsavināti, piemēram, sliktu turēšanas apstākļu dēļ. Aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās organizācijās Latvijā, sekojot to darbībai un piedaloties ar dzīvnieku aizsardzību saistīto projektu izstrādāšanā. Iesaistīt jaunus biedrus biedrības darbībā. Dibināt kontaktus un sadarboties ar citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām. Saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem biedrības pasākumiem materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem. Izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā biedrības biedri tos ievēro. Reklamēt savu darbību un biedrības sponsoru darbību. Savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs. Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus.
Madonas nov., Praulienas pag., "Lūši"
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution