Ludzas novads, Ciblas pagasts, Cibla, Dārzu iela 2, LV-5709

56° 32' 58.74765288", 27° 52' 46.87664232"

Ludzas nov., Ciblas pag., Cibla, Dārzu iela 2
Nodrošināt tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju, ietverot tā:
iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, popularizēšanu, pētniecību, vērtību nostiprināšanu, attīstību, aizsardzību.
Ludzas nov., Ciblas pag., Cibla, Dārzu iela 2
veicināt Ciblas novada teritorijas sakopšanu, uzturēšanu, labiekārtošanu,
vides aizsardzība;
degradēto teritoriju, objektu sakopšana, labiekārtošana, to pārveidošana sporta un atpūtas aktivitātēm;
nodrošināt teritorijas uzkopšanai un uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma pieejamību Ciblas novada iedzīvotājiem;
veicināt jaunatnes iesaisti brīvprātīgā darbā;
projektu realizācijā iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus;
sabiedriskā labuma darbība.
Ludzas nov., Ciblas pag., Cibla, Dārzu iela 2
Veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos;
Realizēt neformālās izglītības programmas;
Veicināt mūžizglītību;
Sniegt juridiskās konsultācijas;
Veicināt jaunatnes iesaisti brīvprātīgā darbā;
Telephone
+371 29168342
E-mail
multa_veto@inbox.lv
info@tiesulietas.lv juridisko pakalpojumu e-pasts
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Sīmaņi"
Terminated 27.04.2016
Repair and maintenance of ships and boats (33.15, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution