Limbažu novads, Salacgrīva, Rīgas iela 2B, LV-4033

57° 45' 12.5754786", 24° 21' 29.81503188"

Limbažu nov., Salacgrīva, Rīgas iela 2B
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores (47.52, version 2.0) (Source: CSB)
Limbažu nov., Salacgrīva, Rīgas iela 2B
Veicināt Ainažu, Salacgrīvas pilsētu un Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pagastu teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, Ainažu, Salacgrīvas pilsētās un Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pagastu teritorijās, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību;
Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībā;
Izstrādāt un īstenot stratēģiju ilgtspējīgai lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību;
Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai;
Pārstāvēt Biedrības darbības teritorijas lauku iedzīvotāju un zivsaimniecībai nozīmīgu nozaru pārstāvju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.
Telephone
+371 64071985
E-mail
dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
Limbažu nov., Salacgrīva, Rīgas iela 2B
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Limbažu nov., Salacgrīva, Rīgas iela 2B
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Limbažu nov., Salacgrīva, Rīgas iela 2B
Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores (47.42, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25665400
E-mail
salacgriva@fotolukss.lv
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Rīgas iela 2B
Terminated 12.01.2021
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution