• en

Liepāja

56° 30' 16.80408", 21° 0' 38.9016"

000000
Liepāja, Rīgas iela 34 - 3
Veicināt digitālās mākslas attīstību Latvijā;
Aktualizēt un risināt digitālās mākslas saglabāšanas problēmu.
Telephone
+371 26161632
100x Ventures, SIA
Liepāja, Jūras iela 12
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS)
118A, Biedrība
Liepāja, Klaipēdas iela 118A - 29
noteikts darbs ar jaunatni, jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšana;
izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana un kvalitātes uzlabošana dažādām sociālām grupām;
nodarbinātības veicināšana;
sociālo un sadzīves pakalpojumu pieejamības attīstība;
dabas un kultūras mantojuma saglabāšana;
integrācijas procesu veicināšana;
ģimeņu atbalstīšana un sociālās labklājības veicināšana;
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana;
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
pilsoniskās savienības attīstība;
sporta, kultūras, mākslas un izklaides pasākumu organizēšana;
konsultācijas un pārējā saimnieciskā darbība.
Telephone
+371 29172914
140 Apartments, AS
Liepāja, Jūras iela 12
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS)
1905, Biedrība
Liepāja, 1905. gada iela 18 - 4
Pārvaldīt Biedrības valdījumā nodoto dzīvojamo māju un organizēt tās apsaimniekošanu, kas ietver tās pienāčigu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu;
Veicināt dzīvojamās mājas renovāciju, tās ilgmūžibas palielināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu;
Uzlabot pārvaldījumā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sadzīves apstākļus.
Telephone
+371 26890783
1905-9, Biedrība
Liepāja, 1905. gada iela 9 - 1
1.Pārvaldīt biedrības valdījumā nodoto dzīvojamo māju un organizēt tās apsaimniekošanu, kas ietver tās pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu;2. Veicināt dzīvojamās mājas renovāciju, tās ilgmūžības palielināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu;3. Uzlabot pārvaldījumā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sadzīves apstākļus.
1.D.A., IK
Liepāja, Teodora Breikša iela 7
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: CSB)
24auto, IK
Liepāja, Sakņu iela 18 - 8
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
2BCn, Latvijas Jauno žurnālistu biedrība
Liepāja, Šķēdes iela 13 - 84
Apvienot un informēt Latvijas jaunos mediju pārstāvjus par izglītības un izaugsmes iespējām komunikācijas jomā, realizējot projektus un veidojot informatīvos materiālus.
2 Brāļi, Biedrība
Liepāja, 1905. gada iela 46 - 7/8
1. Pārvaldīt Biedrības valdījumā nodoto dzīvojamo māju un organizēt tās apsaimniekošanu kas ietver tās pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piem'jas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu;
2. Veicināt dzīvojamās mājas renovāciju, tās ilgmūžības palielināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu;
3. Uzlabot pārvaldījumā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sadzīves apstākļus.
Telephone
+371 26741094
2G projekts, SIA
Liepāja, Skolas iela 18
Wholesale of metals and metal ores (46.72, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of waste and scrap (46.77, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26021432
2. iespēja
Liepāja, Liedaga iela 1 - 33
Garīga, sociāla un materiāla palīdzība bezpajumtniekiem un trūkumcietējiem Karostā, Liepājā un Latvijā (zupas virtuve, motivēšana uz atgriešanos darbā, sabiedrībā). Telephone
+371 29971925
2K2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Dzintaru iela 35 - 2
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26438908
2MK Projekts, IK
Liepāja, Kviešu iela 35G
2T SERVISS, IK
Liepāja, Spīdolas iela 4 - 28
337, SIA
Liepāja, Brīvības iela 73 - 1N
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: CSB)
3 baloži, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Ludviķa iela 7
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS)
3 Brāļi, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Liepāja, Šaurā iela 2-17
Pārvaldīt un pienācīgi apsaimniekot nekustamo īpašumu Šaurā iela 2, Liepāja.
3B Serviss, SIA
Liepāja, Vērgales iela 2 - 57
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS)
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29997060
3D Koncepts, SIA
Liepāja, Jūrmalas iela 34 - 1
Specialised design activities (74.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26373081
E-mail
info@3dkoncepts.lv
3D Latvija, SIA
Liepāja, Jēkaba Janševska iela 7/9 - 5
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26660008
3D Print Workshop, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Rojas iela 3 - 16
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS)
3.JANVĀRIS, Jakštas individuālais uzņēmums
Liepāja, Rudzu iela 46-1
tirdzniecība
3K CONSULT, SIA
Liepāja, Alejas iela 57 - 1
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29949228
3XM PRO, IK
Liepāja, Rojas iela 36 - 15
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
420 Vistiņas, SIA
Liepāja, Dorupes iela 34 - 1
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29116536
4A & D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Kungu iela 87
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
4A TEAM, SIA
Liepāja, Ezermalas iela 3A
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26511388
4cars, SIA
Liepāja, Klaipēdas iela 92 - 16
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26670772
4event, SIA
Liepāja, Meldru iela 1
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (77.39, version 2.0) (Source: SRS)
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 63422113