Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 31, LV-3401

56° 30' 12.95007732", 21° 0' 23.8292658"

Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 31
Terminated 23.05.2022
Sludināt Jēzus Kristus mācību saskaņā ar Baznīcas doktrīnām;
nodrošināt draudzes locekļiem iespēju veikt nepieciešamos Baznīcas rituālus un pieņemt sakramentus, ko veic amatā aicināti priesterības nesēji;
organizēt sapulces dievkalpojumu noturēšanai un norādījumu sniegšanai;
nodrošināt saviem locekļiem telpas dievkalpojumu noturēšanai un reliģisko, labdarības, izglītības, sociālo, kultūras un atpūtas pasākumu veikšanai;
nostiprināt ģimeni kā sabiedrības pamatvienību un veicināt personības morālo, garīgo, intelektuālo un kultūras attīstību;
veidot reliģiska, labdarības, izglītības, sociāla, kultūras un atpūtas rakstura programmas un organizēt ar šiem jautājumiem saistītos pasākumus

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution