Lielvārdes novads, Lielvārde, Raiņa iela 11A, LV-5070

56° 42' 57.3305436", 24° 49' 2.47662408"

Lielvārdes Attīstības fonds
Lielvārdes nov., Lielvārde, Raiņa iela 11A
Veicināt Lielvārdes novada attīstību, identificējot vietējās vajadzības, kas kalpo plašiem sabiedriska labuma mērķiem un piesaistot vietējos iedzīvotājus un resursus to īstenošanai;
Regulāri piesaistīt juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, citu nodibinājumu un biedrību finansējumu šīs Nodibinājuma darbības nodrošināšanai un projektu īstnošanai;
Attīstīt Nodibinājuma ilgtspēju, veidojot pastāvīgus finansu līdzekļu uzkrājumus;
Piešķirt finansējumu sabiedriski nozīmīgu mērķu īstenošanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
Telephone
+371 26545400
Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Lielvārdes nov., Lielvārde, Raiņa iela 11A
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: CSB)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 65054870
+371 26533997
Lielvārdes novada invalīdu biedrība
Lielvārdes nov., Lielvārde, Raiņa iela 11A
Integrēt invalīdus plašākā sabiedrībā;
uz brīvprātības pamata apvienot iespējami plašāku invalīdu loku;
veicināt invalīdu interešu grupu veidošanu, atbalstot to darbībā;
organizēt invalīdu atpūtas pasākumus.
Telephone
+371 29479643
Zied zeme, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība
Lielvārdes nov., Lielvārde, Raiņa iela 11A
Uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta teritorijas ilgtspējīga attīstība un pilsoniski atbildīgas sabiedrības izaugsme Telephone
+371 29356923
+371 29185665
+371 26314147
E-mail
indra@ziedzeme.lv
velta@ziedzeme.lv