Dienvidkurzemes novads, Grobiņa, Lielā iela 76, LV-3430

56° 32' 6.28993356", 21° 10' 10.50327624"

Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 76
apavu remonts
Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 76
1. Veicināt mājražotāju, amatnieku un mikro razotāju darbību un sadarbību Grobiņas novadā, sekmēt saražotās produkcijas noietu, vietējo produktu popularizēšanu un tirgus pieejamību.
2. Sniegt ieguldījumu novada iedzīvotāju vajadzībām un kopumā vai kādā daļā, veicinot novada ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
3. Veicināt videi draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku attīstību.
4. Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu.
5. Pārstāvēt mājražotāju, amatnieku, mikro ražotāju un biedrības biedru tiesības, intereses valsts un pašvaldību iestādēs.
Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 76
Nodrošināt lauku reģiona jauniešu informācijas pieejamību, sekmēt un atbalstīt jauniešu izglītošanu un pašiniciatīvu, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā notiekošajos procesos.
Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 76
1.Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī Biedrības pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības un Biedrības vajadzībām;
2.savstarpējā dialoga veidošana un sadarbības attīstīšana ar vietējo pašvaldību;
3.vadības kultūras apgūšana;
4.lietišķu kontaktu dibināšana;
5.biedrības biedru savstarpēja atbalstīšana;
6.profesionālās informācijas iegūšana un apmaiņa;
7.biedrības biedru atpūtas pasākumu fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai organizācija;
8.pašmāju un ārzemju vadības pieredzes sistematizācija un analīze;
9.cilvēkresursu attīstības atbalstīšana (t.sk. atbalstīšanas programmu koordinācija un vispārējā vadība).
Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 76
visu veidu foto darbi
Liepājas rajons, Grobiņa, Lielā iela 76
Terminated 05.10.2005
sadzīves pakalpojumi
preču ražošana
maksas pakalpojumi
komercdarbība
tirdzniecība
starpniecība
izejvielu sagāde, realizācija
remonts
celtniecība

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution