Valmieras novads, Valmiera, Pāvila Rozīša iela 40, LV-4201

57° 31' 57.7056", 25° 24' 30.8484"

Valmieras nov., Valmiera, Pāvila Rozīša iela 40
Nostiprināt esošos, izveidot no jauna skolu vēstures muzejus, apmācīt vadītājus novadpētniecības darbā;
iesaistīt skolotājus programmās, projektos, metodisko materiālu un grāmatu izveidē;
popularizēt skolotāju pieredzi.
Valmieras nov., Valmiera, Pāvila Rozīša iela 40
Veicināt Valmieras Valsts ģimnāzijas attīstību.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution