Kuldīgas novads, Kuldīga, Skrundas iela 14 - 2, LV-3301

56° 57' 49.24749096", 21° 58' 19.34969196"

Kuldīgas nov., Kuldīga, Skrundas iela 14 - 2
Izglītot vispusīgi sabiedrību un biedrus par biedrības uzdevumiem un mērķiem;
Rīkot sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, invalīdiem un partneriem, startēt projektos, konkursos un citās publiskās norisēs, piesaistīt ziedotājus un sponsorus, lai veicinātu Biedrības attīstību;
Veicināt biedrības dalībnieku fizisko un garīgo attīstību, organizējot dažādas aktivitātes, veselīgas atpūtas un rehabilitācijas pasākumus;
Iesaistīt brīvprātīgos Biedrības pasākumos un sacensībās;
Aizstāvēt savu biedru likumīgās tiesības un intereses.
Telephone
+371 29466471

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution