• en

Krustpils novads

56° 32' 29.60808", 26° 14' 40.70292"

Abra
Krustpils nov., Atašienes pag., Atašiene, Liepu iela 6
Veicināt lauku teritorijas ilgtspējīgu attīstību Jēkabpils rajonā;
Atbalstīt lauku iedzīvotāju iniciatīvu un indivīdu darbu;
Dabas un kultūras racionāla izmantošana.
Telephone
+371 28709990
AE Transporta grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Zīlānu iela 122 - 4
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29134705
Agma I, IK
Krustpils nov., Vīpes pag., "Vārkaļi"
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: CSB)
Agramet Baltic, SIA
Krustpils nov., Krustpils pag., "Spartas"
Telephone
+371 28644128
AIJA-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Variešu pag., "Purmalas"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26213899
AIKA
Krustpils nov., Kūku pag., Brēdiķi, "Ezerkalni"
apvienot atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, lai brīvprātīgi uz līdzīgu interešu pamata darbotos mākslas un kultūras norišu veicināšanā un popularizēšanā;meklēt sadarbības iespējas ar līdzīgām (Latvijas un ārvalstu) organizācijām un popularizēt pieredzi, piedaloties vietēja mēroga un starptautiskās konferencēs, semināros, izstrādājot un realizējot sadarbības projektus;veicināt informācijas un pierezes apmaiņu biedru starpā par projektu plānošanu, vadību un finansējuma piesaisti; veidot sadarbību un aizstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību institūcijās un citās organizācijās;aktualizēt, identificēt un prezentēt kultūras un mākslas vērtību kritērijus sabiedrības apziņā;rosināt komunikāciju starp kultūras nozaru profesionāļiem, studentiem un citiem interesentiem;organizēt plenērus, seminārus, konferences un tamlīdzīgus pasākumus kultūras nozaru profesionāļiem, studentiem un citiem interesentiem;veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un kultūras izpausmēs Latvijā un ārpus tās, rosināt reģionālo un pārrobežu sadarbību kultūras un mākslas jomā Telephone
+371 28367422
AIVIEKSTES MELDERI, Krustpils pagasta Cālītes zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Aiviekstes Melderi"
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26322319
Aizkaru Šūšanas Salons "Žadel", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Plošlejas, "Palejas"
Manufacture of made-up textile articles, except apparel (13.92, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26047978
AKMEŅMĀJAS, Atašienes pagasta J.Ponomareva zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Lipuškas"
lauksaimniecības produktu ražošana ,realizācija
mežizstrāde
kokmateriālu realizācija
AKMENTIŅI, Kūku pagasta N.Akmentiņas zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Akmentiņi"
graudkopība
lopkopība
ALLA PRIMA
Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Laukezera iela 4
Atjaunot mākslas tradīcijas;
atbalstīt vietējo, radošo personību aktivitātes;
sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas;
atraisīt individuālās radošās spējas un sekmēt emocionālo un intelektuālo attīstību;
sniegt zināšanas par mākslas valodu, mākslas stiliem, žanriem, terminoloģiju mākslā un dāžādu mākslinieku daiļradi.
Telephone
+371 29414900
Aloksnīte
Krustpils nov., Variešu pag., Varieši, "Kokles"
1. Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību,
2. Kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, vides saglabāšana un pilnveidošana,
3. Sniegt iespēju iesaistīties sabiedriski aktīvā darbībā dažādām sociāli mazaizsargātām grupām: bērniem, jauniešiem, senioriem, personām ar īpašām vajadzībām,
4. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos, mājamatniecības attīstība,
5. Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu,
6. Sociālo pakalpojumu sniegšana.
Telephone
+371 20024205
AMATNIEKI, Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Amatnieki"
lopkopība
graudkopība
Telephone
+371 29642076
AMLI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Mežāres pag., Mežāre, "Jāņsēta"
Raising of poultry (01.47, version 2.0) (Source: SRS)
Raising of other animals (01.49, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26519231
ANCĪŠI, Krustpils pagasta B.Dzelmes zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Ancīši"
lopkopība
ANDIŅI, Kūku pagasta Lokmaņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Lauki"
lauksaimniecībamaksas pakalpojumiārējā ekonomiskā darbībaauto imports un eksportstirdzniecībareklāmas pasākumu organizēšana
ANNIJA V, Individuālais komersants
Krustpils nov., Atašienes pag., "Skudrenieki"
Retail sale via stalls and markets (52.62, version 1.0) (Source: CSB)
Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel (50, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods (52, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Land transport; transport via pipelines (60, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies (63, version 1.1) (Source: ZO.LV)
APAKŠSTACIJA, Kūku pagasta G.Vilnraga zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Kūku pag., "Apakšstacija"
graudkopība
kartupeļu audzēšana
APŠENĪCA, Atašienes pagasta A.Zariņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Apšenīca"
Aqua solar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Krustpils pag., "Glāznieki 5"
Construction of utility projects for fluids (42.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29744552
ĀRES, Krustpils pagasta Krastiņa zemnieku saimniecība
Krustpils nov., Krustpils pag., "Peņīgās"
lauksaimniecībalauksaimniecības tehnikas remonts un apkopetirdzniecībanaftas produktu iepirkšana un realizācijaārējā ekonomiskā darbība
Aridzani, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Kūku pag., Zīlāni, Avotu iela 4
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 28381447
ARMANDS K., IK
Krustpils nov., Variešu pag., "Sarķi"
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: CSB)
Ašie lūši
Krustpils nov., Atašienes pag., "Neaizmirstules"
Bērnu un jauniešu izglītojošu, sporta un kultūras pasākumu organizēšana.
Darbs ar bērniem un jauniešiem, veicināt kopīgas aktivitātes ar ģimenēm.
Starpetniskā dialoga veidošana.
Veicināt aktīvas un sportiskas atpūtas iespējas.
Veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām biedrībām, organizācijām un iestādēm Latvijā un ārpus tās robežām biedrības mērķu sasniegšanai.
Vides, kultūras mantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, saglabāšana un popularizēšana.
Motivētas, pašapzinīgas, radošas jaunās paaudzes veidošana.
Krustpils novada teritorijas attīstība un iedzīvotāju labklājības celšana.
Telephone
+371 25152578
ASKO A, SIA
Krustpils nov., Kūku pag., "Lazdas 2"
Other building and industrial cleaning activities (81.22, version 2.0) (Source: SRS)
Manufacture of other textiles n.e.c. (13.99, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26118265
ASTERE, Ūbeles Jēkabpils rajona Variešu pagasta individuālais tirdzniecības uzņēmums
Krustpils nov., Variešu pag., "Kļavas"
tirdzniecībasabiedriskā ēdināšanalauksaimniecības produktu ražošanakomercdarbībabartera darījumistarpniecībasadzīves pakalpojumiārējā ekonomiskā darbība
Ataša, Mednieku un makšķernieku biedrība
Krustpils nov., Atašienes pag., "Stūrīši"
Organizēt medīšanu un makšķerēšanu;Saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;Organizēt mednieku un makšķerēšanas sacensības;Uzskatīt mednieku un makšķernieku un izstādīt tās;Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un pavairošanu;Sekmēt zivju aizsardzību un vairošanos;Organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus;Pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses. Telephone
+371 26409874
ATAŠIENE-AGRO, Jēkabpils rajona piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Krustpils nov., Atašienes pag., Atašiene, Liepu iela 14A
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats (46.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26481830
ATAŠIENES SĀPJU DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Krustpils nov., Atašienes pag., Atašiene, Liepu iela 7A
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Audze-05, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krustpils nov., Variešu pag., Ušāni, "Inķēni"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS)
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26588175