• en

Kokneses novads

56° 43' 14.0016", 25° 29' 21.80724"

AB, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Rožu iela 5
Repair of machinery (33.12, version 2.0) (Source: SRS)
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 27702779
ABC berry, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Linarda Laicena iela 5
Wholesale of fruit and vegetables (46.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29169291
AB TK BIROJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Draudzības iela 1
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29130994
AG Bormaņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Bormaņi, "Grāvlejas"
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26369749
AGRIKA-V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., "Rogas"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28350928
AGRUMI, Zemnieku saimniecība Aizkraukles rajona Bebru pagastā
Kokneses nov., Bebru pag., "Agrumi"
mežkopība
dzērveņu, pinumu klūdziņu audzēšana
meža kopšana
mežizstrāde
kokapstrāde
AINAVAS, Kokneses pagasta M.Stiliņa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Ainavas"
Aivars XY, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Austrumu iela 14
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Aizkraukles rajona A.Dalecka individuālais uzņēmums
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, 1905. gada iela 5a-3
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: CSB)
AIZPURVES, Kokneses ciemata J.Stalidzāna zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Aizpurves"
lopkopībasakņkopībabiškopība
ALPI, Kokneses ciemata V.Miezāna zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Alpi"
lopkopība
augkopība
Alt-Bewershof, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., "Ataugas 1"
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 27424717
APAĻI, Januševska individuālais uzņēmums Koknesē
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Daugavas iela 15
mežizstrāde
kokmateriālu sagatavošana
koksnes iepirkšana un realizācija
meža kopšana, atjaunošana
ceļu uzturēšana kārtībā
meliorācijas darbu izpilde
mazum-, vairumtirdzniecība
veikalu atvēršana
starpniecība
importa un eksporta operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
transporta pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
AP & AP birojs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Lakstīgalu iela 26
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29155298
APIŅI, Kokneses pagasta V.Užuļa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Apiņi"
apiņu audzēšana
augļkopība
ziedu un stādu audzēšana
tirdzniecība
starpniecība un komercdarbība
kokapstrāde, realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
ARG Projekts, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Aveņu iela 1
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65122726
+371 29418418
ArtBuh Plus, SIA
Kokneses nov., Bebru pag., "Bērziņi"
Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29505808
ASARI, Kokneses ciemata V.Jeršova zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Kokneses pag., "Asari"
zemkopibalopkopībamežkopība
ATAUDZE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Blaumaņa iela 3
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65161865
+371 28473395
ATAUGAS, Iršu pagasta zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Ataugas"
lopkopībaaugkopībamežizstrādekokmateriālu realizācijatirdzniecība
ATVASES, Iršu pagasta A.Svilpes zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Atvases"
graudkopība
lopkopība
Austrumi SD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Stacijas iela 1 - 1
Logging (02.20, version 2.0) (Source: CSB)
Austrumu māja
Kokneses nov., Kokneses pag., "Austrumi" - 7
Nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas "Austrumi", Kokneses novads, Kokneses pagasts, Austrumi, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu. Telephone
+371 26821496
AUTODARBNĪCA 333, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., "Druvas"
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: AR2015, CSB)
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Treatment and coating of metals; machining (25.6, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Repair of fabricated metal products, machinery and equipment (33.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (45, version 2.0) (Source: ZO.LV)
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES (G, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 26147348
AV16, SIA
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Miera iela 8
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28692020
ĀZĪŠI, Bebru pagasta V.Rodes zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Bebru pag., "Āriņi"
augkopība
biškopība
mājsaimniecība
tirdzniecība
starpniecība
AZ SYSTEM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 25 - 11
Other telecommunications activities (61.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28350928
BAJĀRI, Bebru pagasta E.Dauģa zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Bebru pag., "Bajāri"
zemkopība
BALOŽI, Iršu pagasta K.Bites zemnieku saimniecība
Kokneses nov., Iršu pag., "Baloži"
graudkopība
lopkopība
mežsaimniecība
zivsaimniecība
pakalpojumi
Baltaine
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, 1905. gada iela 26
Piedalīties valsts kultūrpolitikas īstenošanā;
Saglabāt, popularizēt un stiprināt vispārnacionālas kultūras vērtības - kopt tautas tradīcijas, dziesmas, dejas, amatus, ieražas, u.c..
Telephone
+371 26575499