Kokneses novads, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela

Cancelled: 30.06.2021
56° 38' 46.1166", 25° 25' 43.13352"

Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 15 - 29
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 25 - 11
Other telecommunications activities (61.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 20 - 43
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 16 - 12
Manufacture of kitchen furniture (31.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 18
apvienot medniekus un makšķerniekus kopīgas atpūtas organizēšanai un dabas aizsardzībai;
medību pasākumu organizēšana.
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 27
1.Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un sportu, jo īpaši vecāka gadagājuma cilvēku vidū;
2.Veikt pasākumus, lai veicinātu cilvēku veselīgu un aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti, nodot gadu gaitā iegūto pieredzi jaunajai paaudzei;
3.Veicināt veterānu sporta attīstību ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskajās sacensībās;
4.Radīt apstākļus biedrības biedriem regulārām treniņu nodarbībām;
5.Veicināt sadarbību ar valsts, pašvaldību institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām biedrības mērķu sasniegšanai;
6.Organizēt dažādas sporta sacensības;
7.Vākt materiālus par Kokneses sporta vēsturi un tos sistematizēt;
8.Apzināt visus tos iedzīvotājus, kuri vēlas iekļauties sporta veterānu kustībā;
9.Iestāties Latvijas Sporta veterānu - senioru savienībā un piedalīties tās darbībā un organizētajās sacensībās.
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 15 - 38
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 15 - 32
Wholesale of clothing and footwear (46.42, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25376633
E-mail
lonni@inbox.lv
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 16 - 31
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 16 - 27
General cleaning of buildings (81.21, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 1A
Manufacture of kitchen furniture (31.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 20 - 39
1.Veicināt Kokneses lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai;
2.Motivēt, izglītot un iesaistīt sabiedrību Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un tālāknodošanai nākamajām paaudzēm;
3.Popularizēt Daugavas posma pie Kokneses un Pērses upes kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīgumu un dabas ainavas unikalitāti mūsdienās;
4.Sekmēt tūrisma un aktīvas atpūtas attīstību Koknesē;
5.Veidot daudzveidīgu, atraktīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās identitātes stiprināšanai un radošai izaugsmei;
6.Sadarboties ar Kokneses novada pašvaldību, uzņēmējiem un biedrībām kopīgu pasākumu un projektu veidošanā.
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 16 - 14
Wholesale of live animals (46.23, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 15 - 45
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 25 - 21
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 25 - 8
1. Atbalstīt tēlnieka Voldemāra Jākobsona kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu viņam veltītajā memoriālajā mājā Aizkraukles novada Bebru pagasta "Galdiņos".
2. Veicināt Voldemāra Jākobsona radošā devuma popularizēšanu un rosināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras pasākumu organizēšanā.
3. Palīdzēt veidot mākslinieka memoriālo māju kā kultūrvietu mākslas izstādēm un izglītojošu pasākumu vietu skolēniem un Voldemāra Jākobsona talanta cienītājiem.
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 16 - 14
Terminated 13.02.2019
Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods (46.11, version 2.0) (Source: AR)
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 15-12
Terminated 27.10.2010
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: CSB)
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 15-39
Terminated 12.01.2015
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: CSB)
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 25-10
Terminated 03.09.1998
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 27a
Terminated 10.03.2015
Kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanai un paaugstināšanai;fiziski aktīva dzīves veida popularizācija, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana;sporta veidu attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;organizatoriska, metodiska un praktiska sadarbība ar citiem klubiem, organizācijām, privātpersonām;demokrātijas principu un vispārcilvēcisku vērtību ievērošana fiziskajā kultūrā, sportā u.c. dzīves sfērās.
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 22
Reorganized 20.11.1992
sadzīves pakalpojumi
preču ražošana un realizācija
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 16-30
Terminated 06.11.2014
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: CSB)
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 15-42
Terminated 18.12.1997
tirdzniecība, t.sk. komisijas
izstāžu, izsoļu, loteriju organizēšana
tautas patēriņa preču un tehniskās nozīmes preču ražošana
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
lauksaimniecības produkcijas un citu pārtikas produktu ražošana, pārstrādāšana un pārdošana
audio un vodeo ierakstu pakalpojumi un to noma
izdevniecības un reklāmas darbība
valūtas iepirkšana un pārdošana
spēļu namu atvēršana un uzturēšana
iedzīvotāju atpūtas organizēšana
ražošanas atlikumu pārstrāde un iegūtās produkcijas realizācija
informatīvo pakalpojumu sniegšana
autotransporta pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
marketings
brokeru pakalpojumi
starpniecība
tūrisma organizēšana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c.saskaņā ar statūtiem
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 16 - 24
Terminated 30.11.2016
Dental practice activities (86.23, version 2.0) (Source: CSB)
Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Parka iela 20 - 49
Terminated 22.06.2018
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 20-38
Terminated 14.03.2003
Other retail sale in non-specialized stores (52.12, version 1.0) (Source: CSB)
Aizkraukles nov., Koknese, Parka iela 20 - 66
Terminated 15.05.2023
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 4
Terminated 17.05.2001
tūrisma pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
viesnīcpakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
maksas pakalpojum
pirkšana-pārdošana
mazum-, vairumtirdzniecība
komisijas tirdzniecība
komerctirdzniecība
nekustāmā īpašuma pirkšana-pārdošana
izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
spēļu automātu zāļu, spēļu namu atvēršana, uzturēšana, projektēšana
*preču ražošana
*būvmateriālu ražošana, pirkšana un pārdošana
*brokeru pakalpojumi
*biržas operācijas
*remonts
*celtniecība
*otrreizējo izejvielu pārstrāde, realizācija
*tirdzniecība un iepirkšana
*starpniecība
*marketings
*informatīvie pakalpojumi
*reklāma
*valūtas pirkšana-pārdošana
*tirdzniecība t.sk. par valūtu
*audio, video, kino pakalpojumi
*izdevējdarbība
*tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
Aizkraukles rajons, Kokneses pagasts, Koknese, Parka iela 15-12
Terminated 25.03.1997
tirdzniecība
komercdarbība
starpniecība
autotransporta pakalpojumi
būvmateriālu ražošana
mežizstrāde
kokmateriālu ražošana
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution