Ķekavas novads

Address was located in Ķekavas novads
56° 48' 23.16636", 24° 11' 38.21748"

Ķekavas nov., Baldone, Teiku iela 3
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Auzulejas"
Iepazīstināt pieaugušos, jauniešus, bērnus ar zirgiem un zirgu sportu;
Dažādot Ķekavas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, radīt labvēlīgu vidi brīvā laika pavadīšanai un iesaistīt bērnus un jauniešus sporta aktivitātēs, veicinot bērna veselību un fizisko attīstību;
Organizēt, rīkot aktīvo atpūtu un nometnes;
Organizēt izglītojošus pasākumus, tikšanos ar sportistiem un lekcijas, kuras vērstas uz veselīga un kustīga dzīves veida popularizēšanu sabiedrībā;
Veicināt sporta dzīves attīstību reģionos, rīkojot sacensības un citus pasākumus sadarbībā ar pašvaldībām un citām organizācijām;
Veicināt dabisku apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Dzērumi, "Aviators 47"
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Krāces" - 4
Ķekavas novadā ar piesaistīto finanšu līdzekļu un Nodibinājuma rīcībā iegūto kustamo un nekustamo mantu:
nodrošināt bērniem (it īpaši ģimenēm no sociāli mazaizsargātas grupas, maznodrošinātiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem līdz 12 gadu vecumam) iespēju, lai varētu bez maksas apmeklēt attīstošus, izglītojošus, veselību veicinošus pasākumus;
atbalstīt ģimenes bērnu audzināšanas jautājumu risināšanā (informācija, konsultācijas, speciālistu piesaiste);
izveidotu (t.sk. nomātu, pirktu, uzturētu, būvētu vai remontētu un aprīkotu telpas un/vai labiekārtotu teritorijas) atbalsta centram, tam izveidotu infrastruktūru, kā arī nomātu, iegādatos vai izveidotu aprīkojumu un palīglīdzekļus;
veicinātu ģimeņu ar bērniem sociālo aktivitāti;
attīstītu ģimeņu pašpalīdzības kustību
Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 17 k-2 - 76
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baloži, Puķu iela 8B
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 14 - 37
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Plātes"
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29299976
E-mail
3dgeo@3dgeo.lv
Ķekavas nov., Ķekava, Beināra iela 12A - 2
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25360360
E-mail
info@3d360.lv
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 105
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (46.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26528468
+371 60678173
E-mail
kaspars.dainis@4grain.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Vimbukrogs, "Attekas"
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 24420444
E-mail
info@majasballites.lv
Ķekavas nov., Ķekava, Pliederu iela 22
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29363264
Ķekavas nov., Baldone, Daugavas iela 45
Nodrošināt burāšanas pieejamību visām vecuma grupām.
Popularizēt burāšanu sabiedrībā un visās tās slāņos .
Organizēt sacensības, reklāmu un kultūras pasākumus, nodrošināt pilnvērtīgu un saturīgu sabiedrības veselīgas atpūtas organizēšanu, fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanu;
Organizēt sporta treniņu nometnes un seminārus;
Nodrošināt dažāda vecuma cilvēku sociālo komunikāciju;
Uzlabot sabiedrības sociālo klimatu.
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 36 k-5 - 47
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 20012123
E-mail
4brinfo@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekavas pag., "Kroņi"
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29966054
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Jaunatnes iela 24 - 17
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baloži, Meteņu iela 10
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baloži, Bērzu iela 7 - 89
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baloži, Krišjāņa Barona iela 4 - 51
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baloži, Krišjāņa Barona iela 4 - 51
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Zemes iela 15
Wholesale of tobacco products (46.35, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Odukalns, Kārklu iela 2
Latvijas tēla popularizēšana pasaulē;
tūrisma attīstības veicināšana Latvijā;
Latvijas tūrisma attīstība veicināšanas nolūkā, piesaistot līdzekļus šai nozarei, veicināt jaunu tūrisma objektu izveidošanu un iespējas, tādējādi sekmējot Latvijas ekonomikas attīstību, jo sevišķi attālo, lauku rajona iedzīvotāju labklājību, radot iespēju jaunajām darba vietām, cilvēku iespējām un interesēm;
labdarības pasākumu organizēšana;
organizēt masu pasākumus;
periodisku un neperiodisku izdevumu izdošana;
biedru tiesību un likumīgo interešu aizsardzība;
piedalīties starptautiskajās organizācijās, kuru mērķi ir līdzīgi ar Biedrības mērķiem;
sniegt materiālo palīdzību;
saņemt ziedojumus
Ķekavas nov., Baloži, Titurgas iela 6 - 40
Tour operator activities (79.12, version 2.0) (Source: SRS)
Travel agency activities (79.11, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26462702
E-mail
8br.info@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 36 k-1 - 13
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26666133
E-mail
kristaps@xbalt.com
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-3" - 16C
1.Dzīvnieku tiesību aizsardzība un labklājība;
2.Bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontrole;
3.Sniegt nepieciešamo palīdzību Bezsaimnieku un nelaimē nonākušiem dzīvniekiem.
Ķekavas nov., Baloži, Dārzu iela 1
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu iela 2
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 19 k-1 - 15
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 17 k-2 - 127
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Saulītes 1" - 2
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution