Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns

56° 52' 32.87244", 24° 10' 50.65716"

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Žīguru iela 7
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Staru iela 14
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Melnezera iela 1
Research and experimental development on social sciences and humanities (72.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Saulgriežu iela 6
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Vijolīšu iela 7
Construction of utility projects for electricity and telecommunications (42.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28310370
E-mail
ADmontaza@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Svēteļa iela 38
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29678124
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, "Agates"
Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijā;
Veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide;
Aktīvās atpūtas disciplīnu un ekstremālo sporta veidu sacensību organizēšana un tiesāšana;
Sadarbība ar aktīvās atpūtas nozares pārstāvjiem Latvijā un ārpus Latvijas;
Pārgājienu, komandas saliedēšanas pasākumu, uzņēmumu sporta spēļu, jauniešu saliedēšanas pasākumu scenāriju izstrāde, pasākumu organizēšana;
Reiterapijas un jāšanas sporta veidu popularizēšana kā veselīga dzīvesveida un alternatīvā brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana bērnu, jauniešu, pensijas vecuma iedzīvotāju, kā arī personu ar īpašām vajadzībām, vidū;
Sporta infrastruktūras uzlabošana.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Roņu iela 1
Veicināt spējās programmatūras izstrādes prakšu un metodoloģiju izpratni;
popularizēt spējās programmatūras izstrādes prakšu un metodoloģiju pielietošanu;
organizēt seminārus un konferences par spējās programmatūras izstrādes praksēm un metodoloģijām;
nodrošināt vidi pieredzes apmaiņai, sadarbībai un komūnas veidošanai;
veicināt spējās programmatūras izstrādes prakšu un metodoloģiju profesionālās attīstības un apmācību iespēju rašanos Latvijā;
radīt iespēju kvalificētu profesionāļu sertificēšanai Latvijā, izmantojot starptautiski atzītu spējās programmatūras izstrādes prakšu un metodoloģiju sertificēšanas programmu.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Liliju iela 5
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Madaru iela 10
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, "Svelmes"
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67342910
+371 29610755
+371 29172544
E-mail
svelmes@inbox.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Zeltozola iela 4
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Lavandu iela 3
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Pļavniekkalna iela 44
Manufacture of other wearing apparel and accessories (14.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25452899
E-mail
info@angico.eu
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Kaivu iela 20
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Pļavniekkalna iela 12
Cultural education (85.52, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Liliju iela 5
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Indriķa iela 2A
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Bērzu iela 3A
Specialised design activities (74.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Roņu iela 12 - 3
Wireless telecommunications activities (61.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Construction of utility projects for electricity and telecommunications (42.22, version 2.0) (Source: CSB)
Electrical, plumbing and other construction installation activities (43.2, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29115867
E-mail
info@arcomm.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Naudītes iela 5
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Saulgriežu iela 10
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of other household goods (46.49, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Sidrabu iela 3
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Svēteļa iela 38
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Travel agency activities (79.11, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Zeltozola iela 14
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Kameņu iela 9
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, "Gabri 1"
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Treatment and disposal of hazardous waste (38.22, version 2.0) (Source: ZO.LV)
E-mail
info@asbestos.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Melnezera iela 1
Sekmēt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanu, sabiedrības kritisko domāšanu un informācijpratību, veidot sabiedrības zināšanas un izpratni par attīstītas informācijas sabiedrības pamatprincipiem un efektīvu informācijas un tehnoloģiju izmantošanu sabiedrības interesēs.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Saulgriežu iela 10
Futbola un fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana un veselības nostiprināšana;
Futbola kā sporta veida attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;
Bērnu un jauniešu futbola attīstīšana un atbalstīšana;
Kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai;
Atbilstoša sporta kompleksa futbolam izveidošana un uzturēšana;
Demokrātijas principu un vispārcilvēcisko vērtību ievērošana sportā un citās dzīves sfērās, kluba biedru brīvas, radošas darbības un profesionālās izaugsmes veicināšana sporta jomā;
Organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, institūcijām, uzņēmumiem, privātpersonām u.c.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Indriķa iela 19
Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution