Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Krustkalni, Apiņu iela 7, LV-2111

56° 53' 38.2868016", 24° 8' 20.16337164"

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Construction of utility projects for electricity and telecommunications (42.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Construction of utility projects for electricity and telecommunications (42.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Pamatmērķis ir apvienot Arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai celtu aroda prestižu, darītu zināmas, pārstāvētu, aizstāvētu biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses uz:
darbu un tam atbilstošu samaksu, nepieļaujot jebkādu diskrimināciju, slēptās vienošanas, vai citu normatīvo aktu pārkāpumus;
skaidri noteiktu, oficiālu darba algu un profesionālajai kvalifikācijai atbilstoša lieluma atalgojumu;
visiem vienlīdzīgiem atalgojuma un darba apmaksas nosacījumiem atbilstoši profesionālajam līmenim un kvalifikācijai;
darba likumdošanas normām atbilstošu darba laiku un proporcionālu apmaksu;
tiesības uz veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem;
profesionālo izaugsmi, līdzdalību elektromontāžas nozares attīstības veicināšanā;
piedalīties demokrātiskas, stabilas, uz izaugsmi un zināšanu kvalitāti balstītas sabiedrības veidošanā.
Telephone
+371 26558980
E-mail
kasparssants@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (46.52, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67328029
E-mail
elko@elkosia.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Construction of utility projects for electricity and telecommunications (42.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Wired telecommunications activities (61.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 27701677
E-mail
info@gpsystems.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Terminated 21.09.2023
Construction of utility projects for electricity and telecommunications (42.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Apiņu iela 7
Terminated 29.06.2022
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Agents specialised in the sale of other particular products (46.18, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution