Ķekavas novads, Ķekava

56° 49' 2.3192399999998", 24° 13' 29.6976"

Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 14 - 37
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Beināra iela 12A - 2
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25360360
E-mail
info@3d360.lv
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 105
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (46.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26528468
+371 60678173
E-mail
kaspars.dainis@4grain.lv
Ķekavas nov., Ķekava, Pliederu iela 22
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29363264
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 36 k-5 - 47
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 20012123
E-mail
4brinfo@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekava, Zemes iela 15
Wholesale of tobacco products (46.35, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 36 k-1 - 13
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26666133
E-mail
kristaps@xbalt.com
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 19 k-1 - 15
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 6 - 62
Other postal and courier activities (53.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Translation and interpretation activities (74.30, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Ķekava, Rubeņu iela 2
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28944053
E-mail
science@limac.lv
Ķekavas nov., Ķekava, "Gaņģi"
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (46.52, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 19 k-13 - 28
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Atmodas iela 14
Bērnu un skolēnu ar uzvedības, attīstības un sociālo prasmju problēmām apmācība, integrācija sabiedrībā, vecāku un iesaistīto personu izglītošana un atbalsts.
Veidot sabiedrības sapratni un poztīvu attieksmi pret ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.
Visu vecuma grupu fizioterapija un fiziskā rehabilitācija.
Bērnu, skolēnu un jauniešu sporta un integrācijas pasākumu organizēšana.
Ķekavas nov., Ķekava, Strazdu iela 2
Wholesale of pharmaceutical goods (46.46, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Dārznieku iela 42
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29193695
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 2
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 2
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 18
Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear (47.82, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 8 - 13
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: CSB)
Repair of machinery (33.12, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 26664494
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 2A - 35
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 36 - 92
Dot ieguldījumu kultūras pasākumu popularizēšanā un izstrādāt kultūras pasākumu projektus;
veicināt sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos kultūras pasākumos;
iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.
Ķekavas nov., Ķekava, Rīgas iela 36 k-6 - 20
Other business support service activities n.e.c. (82.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Vidzemnieku iela 3
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Upesciema iela 4 - 2
Data processing, hosting and related activities (63.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, "Birzmaļi"
Veicināt veselīgu dzīvesveidu Ķekavas novadā;
veicināt atpūtai, sportam un tūrismam pievilcīgas vides izveidošanu Ķekavas novadā;sekmēt Ķekavas novada, kā atpūtai, sportam un tūrismam piemērotas vietas, tēla veidošanu;
Popularizēt un attīstīt sporta veidu - skvošu.
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 2
Aktīvo labdarības biedrību apvienošana kopējiem mērķiem;
Dažādu labdarības projektu organizēšana un realizēšana, kas vērsta uz sociālās labklājības veicināšanu, trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām;
Aktīvo labdarības biedrību interešu aizstāvība Latvijā un pasaulē;
Sabiedrības informēšana un izglītošana sociālās jomas jautājumos.
Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 36 - 75
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22346154
E-mail
alsolve.lv@gmail.com
Ķekavas nov., Ķekava, Zemes iela 10
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 6 - 58
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS)
Security systems service activities (80.20, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26662999
E-mail
info@alarm-solutions.com
Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 4B - 13
Other sports activities (93.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution