Ķekavas novads, Baldones pagasts, "Auzulejas", LV-2125

56° 41' 54.38532948", 24° 18' 53.18180568"

Ķekavas nov., Baldones pag., "Auzulejas"
Iepazīstināt pieaugušos, jauniešus, bērnus ar zirgiem un zirgu sportu;
Dažādot Ķekavas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, radīt labvēlīgu vidi brīvā laika pavadīšanai un iesaistīt bērnus un jauniešus sporta aktivitātēs, veicinot bērna veselību un fizisko attīstību;
Organizēt, rīkot aktīvo atpūtu un nometnes;
Organizēt izglītojošus pasākumus, tikšanos ar sportistiem un lekcijas, kuras vērstas uz veselīga un kustīga dzīves veida popularizēšanu sabiedrībā;
Veicināt sporta dzīves attīstību reģionos, rīkojot sacensības un citus pasākumus sadarbībā ar pašvaldībām un citām organizācijām;
Veicināt dabisku apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution