Ķekavas novads, Baldone

Address was located in Baldones novads
56° 44' 45.01644", 24° 24' 21.98484"

Ķekavas nov., Baldone, Teiku iela 3
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Daugavas iela 45
Nodrošināt burāšanas pieejamību visām vecuma grupām.
Popularizēt burāšanu sabiedrībā un visās tās slāņos .
Organizēt sacensības, reklāmu un kultūras pasākumus, nodrošināt pilnvērtīgu un saturīgu sabiedrības veselīgas atpūtas organizēšanu, fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanu;
Organizēt sporta treniņu nometnes un seminārus;
Nodrošināt dažāda vecuma cilvēku sociālo komunikāciju;
Uzlabot sabiedrības sociālo klimatu.
Ķekavas nov., Baldone, Rīgas iela 46A
General medical practice activities (86.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Zīļu iela 15 - 15
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Baldone, Upes iela 12
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Zīļu iela 29
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Rožu iela 5
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26424801
E-mail
dzintra.maca@gmail.com
Ķekavas nov., Baldone, Dīķu iela 1
Veicināt mākslas attīstību, mākslas un sabiedrības mijiedarbību;
veidot radošu vidi, aktivizējot konkurētspējīgu intelektuālā potenciāla paaugstināšanu audzēkņiem;
atbalstīt kvalitatīvu mākslas izglītības iegūšanu.
Ķekavas nov., Baldone, Morisona iela 2
Support activities for crop production (01.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Lauku iela 5
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Biedrības iela 7
1.Iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meistarības izaugsmi;
2.Uz brīvprātības principiem apvienot airēšanas sporta veidus un to entuziastus - biedrības, nodibinājumus, fiziskas, juridiskas personas - kuras vēlas atbalstīt, attīstīt, popularizēt un nodarboties ar dažādiem airēšanas veidiem Baldones novadā;
3.Palīdzēt radīt un veicināt nepieciešamos apstākļus dažādu airēšanas veidu attīstībai Baldones novadā;
4.Popularizēt airēšanas sporta veidus Baldones novadā;
5.Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Ķekavas nov., Baldone, Pārupes iela 12
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71, version 2.0) (Source: SRS)
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: CSB)
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (77.39, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Logging (02.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29130555
Ķekavas nov., Baldone, Rīgas iela 81 - 1
Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores (47.52, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67932123
Ķekavas nov., Baldone, A. Saulieša iela 4
Manufacture of other wearing apparel and accessories (14.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22151740
E-mail
sia.aleksac@gmail.com
Ķekavas nov., Baldone, Dīķu iela 26
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Avotu iela 5
Growing of other perennial crops (01.29, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Raising of other cattle and buffaloes (01.42, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Baldone, Dārza iela 12
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Dīķu iela 4
Manufacture of other furniture (31.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Rīgas iela 77 - 1
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Rīgas iela 89
Combined office administrative service activities (82.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Baldone, Senču iela 4
Veicināt savvaļas dzīvnieku piebarošanu noteiktā medību teritorijā;
izveidot nepieciešamo medību infrastruktūru;
veicināt pareizu zvēru populācijas izveidošanu;
veicināt augsti kvalitatīvu medību trofeju izaudzēšanu;
novērst savvaļas dzīvnieku radītos meža postījumus.
Ķekavas nov., Baldone, Zīļu iela 17 - 8
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Dzirnavu iela 5
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27636070
E-mail
info@amernieks.lv
Ķekavas nov., Baldone, Pārupes iela 2 - 25
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Rīgas iela 67 - 5
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Tīrumu iela 1
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Rīgas iela 69 - 8
Other publishing activities (58.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Parka iela 17
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Baldone, Bērzu iela 2
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldone, Blaumaņa iela 10
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution