Jūrmala, Irbju iela 16, LV-2011

56° 57' 5.23789704", 23° 39' 17.84910456"

Jūrmala, Irbju iela 16
Dot zināmu ieguldījumu mākslas attīstībā un tā popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, galveno vērību pievēršot bērnu - jauniešu iesaistīšanai.
Labdarības pasākumu, festivālu, koncertu un citu pasākumu organizēšana;
Atbalsts studentiem, māksliniekiem radošajā darbībā Latvijā un ārvalstīs.
Jūrmala, Irbju iela 16
Child day-care activities (88.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Educational support activities (85.60, version 2.0) (Source: CSB)
Jūrmala, Irbju iela 16
Terminated 09.06.2021
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS)
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution