Alojas novads, Aloja, Jūras iela 39A, LV-4064

57° 46' 2.9573014800003", 24° 52' 19.30748664"

Alojas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta, biedrība
Alojas nov., Aloja, Jūras iela 39A
1.Veicināt Alojas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā-skola) mācību procesa attīstību, mācību programmu pilnveidošanu, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu un modernizāciju;
2.Materiāli atbalstīt un prēmēt Skolas labākos skolēnus un skolotājus;
3.Veicināt skolas skolotāju kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu;
4.Veicināt Skolas skolnieku jaunrades projektus, konkursus skolēnu redzesloka un intelekta paplašināšanai;
5.Veicināt Skolas skolnieku interešu izglītību, sporta, kultūras un citas aktivitātes;
6.Sekmēt Skolas mācību procesa modernizāciju un informatizāciju, radoša darba atmosfēras radīšanu;
7.Piedalīties Skolas teritorijas, interjera un vides uzlabošanā.
Telephone
+371 29433917