• en
Latvia

Jelgavas novads, Sesavas pagasts

56° 24' 7.3314", 23° 46' 53.6844"

ĀBEĻZIEDI, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Upes iela 17
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63011579
AIGARS VĀLODZIŅŠ AUTO, Individuālais komersants
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Kastaņu iela 6-21
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: CSB)
AJ Briko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Kastaņu iela 4 - 4
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26161283
AKĀCIJAS, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Akācijas"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29254146
+371 26476684
ALDA, Kriščunaiša Aļģa Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Alda"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63065198
+371 26080369
ALEJAS, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Dainas" 19
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
ALEJAS BŪVE, SIA
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Alejas"
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 26458266
ARĀJIŅI, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Arājiņi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Arejs apsardze, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Kūlas"
Private security activities (80.10, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29156712
Avenes, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Avenes"
Agriculture, hunting and related service activities (01, version 1.1) (Source: ER)
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS)
AZZDA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jelgavas nov., Sesavas pag., Sesava, Zemgales iela 9 - 8
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 28280861
BĒRJĀŅI, Jelgavas rajona Sesavas pagasta kooperatīvā sabiedrība
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Zvaigžņu iela 4
Telephone
+371 63065189
BIRZTALAS, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Birztalas"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63061669
BITES, Bartuševica Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Bites"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63220031
BLŪDŽI, Mālkalnes Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Blūdži"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
CĪRULĒNI, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., Sesava, "Gundegas"
Agriculture, hunting and related service activities (01, version 1.0) (Source: ER)
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
DĀRZNIEKI, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Dārznieki"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
DAUGAVIEŠI, Melbārdes Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Daugavieši"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63063607
+371 26427760
DAUGUĻI, Rozenbergas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Dauguļi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Garažiņas, Garāžu īpašnieku biedrība
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Bērzu iela 2 - 4
1. Palīdzēt biedriem sakārtot garāžu īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus;
2. Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto garāžu pienācīgu uzturēšanu;
3. Nodrošināt garāžu tehniskās ekspluatācijas, koplietošanas teritorijas uzturēšanas kārtību;
4. Aizstāvēt garāžu īpašnieku tiesības, intereses un taisnīgās prasības viņu ekonomiskajās problēmās;
5. Veikt citas likumos atļautās darbības.
Telephone
+371 29179704
Gūtes, Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Gūtes"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
IVULLA, Caunes Ulda Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Pīlādžu iela 10
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63065188
+371 29816214
JĀNĪŠI, Vilimas Marijas Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Upes iela 13
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63065127
Jelgavas novada novusa klubs
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Bērzu iela 2 - 12
Izveidot un aprīkot novusa klubu;
Veicināt aktivitātes sporta un brīvā laika pavadīšanai, bērniem , jaunešiem un pieaugušajiem;
Radīt vidi, kur visi interesenti var apgūt Latvijas nacionālā sporta veida "novuss" pamatus un pilnveidot iegūtās zināšanas, piedaloties treniņos un organizētajās sacensībās kā novada, tā Republikas līmenī.
Telephone
+371 29418220
JUMIS, Balcera Aigara Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Jumis"
Growing of crops; market gardening; horticulture (01.1, version 1.0) (Source: ER)
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 63024631
JUŠĶĒNI, Kaufmaņa Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Jušķēni"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26424474
KASTAŅI, Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Kastaņi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Kastanis 4, Biedrība
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Kastaņu iela 4 - 8
1. Nodrošināt dzīvojamās mājas pēc adreses Jelgavas novads, Sesavas pagasts, Bērvircava, Kastaņu ielā 4-8 (turpmāk tekstā - dzīvojamā māja) koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši sekojošiem uzdevumiem;
2. Lemt visus jautājumus, saistītus ar dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā par apsaimniekošanas līguma izstrādāšanu un tā noslēgšanu ar apsaimniekotāju;
3. Noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar kompetentu attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, pārraudzīt un kontrolēt apsaimniekošanas līguma, kā arī pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par dzīvojamās mājas rezerves fonda (uzkrājuma remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt dzīvojamās mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu;
4. Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;
5. Aizsargāt un aizstāvēt dzīvojamās mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu.
Telephone
+371 26809648
KC-AUTO, SIA
Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Zvaigžņu iela 5
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 22165418
Koka elementi 90, IK
Jelgavas nov., Sesavas pag., "Plūsmaņi"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: CSB)