Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, Līvbērze

56° 41' 17.96244", 23° 30' 8.4200400000002"

Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Ziedu iela 15
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Krasta iela 7
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 1 - 10
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 9A
Sekmēt pilsoniskas sabiedrības veidošanu.
Telephone
+371 29126800
+371 63072545
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Bērzu iela 9 - 2
Growing of vegetables and melons, roots and tubers (01.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, "Zariņi"
Manufacture of motor vehicles (29.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Bērzu iela 9 - 7
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27003220
E-mail
info@dbeksiltums.lv
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 3 - 2
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Bērzu iela 5 - 16
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
info@10it.lv
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 4A - 15
Specialised design activities (74.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, "Zariņi"
Artistic creation (90.03, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 27161447
E-mail
info@dzintarlapsa.lv
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Ziedu iela 15
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jāņa Baloža iela 9
Manufacture of wooden containers (16.24, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (16.29, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26403137
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Dārza iela 6
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29212498
E-mail
ej.auto.livberze@gmail.com
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 13 - 5
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 20625754
E-mail
ekm21@inbox.lv
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Ziedu iela 9
Production of meat and poultry meat products (10.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Bērzu iela 1 - 13
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 1 - 15
Apvienot un koordinēt fiziskas un juridiskas personas tādas medību saimniecības izveidošanā un uzturēšanā, kurā tiek ievērotas mežsaimniecības, lauksaimniecības intereses, kā arī dabas un veselības aizsardzības principi, cenšaties panākt medījamo zvēru un putnu optimālu skaitu, kvalitāti apsaimniekojamā teritorijā, organizējot to apsardzību, audzēšanu, piebarošanu un organizēt kolektīvās sporta un saimnieciskās darbības medībās.
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Skolas iela 6 k-6
maizes cepšana
ārējā ekonomiskā darbība
darījumi ar privatizācijas sertifikātiem
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija
kokapstrāde
visa veida tirdzniecība, t.sk. ar pārtikas, patēriņa precēm, alkohola un tabakas izstrādājumiem
transporta pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
izdevējdarbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Skolas iela 6 k-6
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 1 - 17
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27430430
E-mail
jaunietislv@inbox.lv
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Lauku iela 4
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (16.29, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Manufacture of other furniture (31.09, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 63072380
+371 25703075
E-mail
jelgawood@inbox.lv
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 9 - 7
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 11 - 15
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
General cleaning of buildings (81.21, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 4A - 23
1.Popularizēt veselīgu, aktīvu dzīvesveidu un pozitīvu domāšanu kā pieaugušo, tā arī bērnu un jauniešu vidū;
2.Pieaugušo un bērnu jogas nodarbību un pasākumu organizēšana;
3.Sadarboties ar cita veida biedrībām un organizācijām un integrēt hathas jogas korektu pieeju mugurkaulam;
4.Organizēt gan pieaugušo, gan bērnu jogas nometnes;
5.Organizēt kā vietēja mēroga, tā arī starptautiska mēroga hathas jogas apmācības seminārus ar uzsvaru uz korektu pieeju mugurkaulam, kā arī cita rakstura seminārus, kas atbilst punktam 2.1.1. Aicināt gan vietējos, gan ārzemju speciālistus semināru vadīšanai;
6.Organizēt biedru piedalīšanos jogas pasākumos un cita rakstura pasākumos, kas atbilst punktam 2.1.1., ārzemēs, kurus organizē ārzemju biedrības vai organizācijas.
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 1 - 17
tirdzniecība
komercdarbība
sabiedriskā ēdināšana
bojātas radioaparatūras uzpirkšana, remonts, uzlabošana, realizācija
signalizācijas un sarunu iekārtu remonts, uzstādīšana
skaņu ierakstu pavairošana
video filmu demonstrēšana
satelītprogrammu pārraide
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jāņa Baloža iela 17
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (46.52, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Dārza iela 6
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 13 - 6
1. Popularizēt sportu un fiziski aktīvu dzīvesveidu
2. Veicināt virves vilkšanas kā sporta veida attīstību Latvijā
3. Palielināt virves vilcēju skaitu Latvijā, iesaistot biedrībā pēc iespējas vairāk jaunus biedrus
4. Sekmēt Biedrības dalību un augstu rezultātu sasniegšanu virves vilkšanas sacensībās Latvijā
5. Veicināt Biedrības sportistu piedalīšanos augstāka ranga sacensībās Baltijas, Eiropas, Pasaules čempionātos, citās starptautiska mēroga sacensībās virves vilkšanā
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Bērzu iela 7 - 15
Growing of vegetables and melons, roots and tubers (01.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution