Jelgavas novads, Elejas pagasts, "Baznīca", LV-3023

56° 25' 18.97235652", 23° 43' 53.4639414"

Jelgavas nov., Elejas pag., "Baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution