Jelgava

56° 39' 3.9927600000001", 23° 43' 16.87476"

Jelgava, Atmodas iela 19
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27484000
E-mail
welcome@bullet.legal
Jelgava, 1. līnija 4F
Sekmēt jauniešu Eiropas un Latvijas pilsonisko apziņu;Veicināt starptautisko sadarbību;Dot iespēju jauniešiem pavadīt savu brīvo laiku saturīgi;Nodrošināt jauniešiem vispusīgas personības attīstības iespējas.
Jelgava, Kalnciema ceļš 105 - 19
Realizēt mājas ar adresi Kalnciema ceļš 105, Jelgavā energoefektivitātes uzlabošanas projektu (turpmāk tekstā Projekts) atbalsta programmas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022-2026" ietvaros, kuru Latvijas Republikā īsteno valsts kapitālsabiedrība ALTUM. Programma tiek īstenota Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvaros.
Jelgava, Pasta iela 47
Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
E-mail
info@swedbank.lv
Jelgava, Aspazijas iela 20
Veicināt Jelgavas 5.vidusskolas absolventu sadarbību ar skolu tās vēstures un tradīciju saglabāšanā;Attīstīt biedrības biedru profesionālos sakarus Latvijā un ārpus tās, kā arī veikt zinātniski metodisko darbību;Palīdzēt attīstīt skolas materiālo bāzi;Pieņemot iemaksas un ziedojumus, veidot biedrības kapitālus un tos apsaimniekot;Pārzināt biedrības kapitālu, kas sastāv no biedru naudām, šim kapitālam veltītiem ziedojumiem un citiem valdes piešķirtiem līdzekļiem.
Jelgava, Brīvības bulvāris 3B
Jelgava, Birzes iela 49
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Viskaļu iela 39A
Retail sale of automotive fuel in specialised stores (47.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Strazdu iela 5
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Vīgriežu iela 28 - 6
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Mātera iela 33 - 65
1.Veicināt informācijas tehnoloģiju attīstību un pilnveidi Latvijā;
2.Panākt Latvijas ražotāju atpazīstamību visā pasaulē ar IT tehnoloģiju palīdzību;
3.Programmu un koncepciju izstrāde un realizēšana, jaunu IT tehnoloģiju izstrāde.
Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 35A - 55
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 35A - 55
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Kronvalda iela 5 - 26
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Rīgas iela 18
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 35A - 55
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Jāņa Čakstes bulvāris 9 - 36
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
E-mail
zane@balticholding.lv
Jelgava, Tērvetes iela 90 - 48
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Cukura iela 20 k-1 - 4
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Loka maģistrāle 5 - 41
Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories (45.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 20258000
Jelgava, Lielā iela 9 - 29
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Lielā iela 9 - 29
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Pumpura iela 35
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Filozofu iela 11 - 1
Other research and experimental development on natural sciences and engineering (72.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Pērnavas iela 17 - 34
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28880536
E-mail
office@2sd.eu
Jelgava, Dambja iela 2 - 68
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Pasta iela 52 - 1
Sociāli mazaizsargātu personu atbalstīšana un integrēšana sabiedrībā.
Pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā mazaizsargāto personu, līdzdalības stiprināšana un kapacitātes celšana.
Vides un dabas aizsardzības pasākumu, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības mērķu, īstenošana.
Dzīvnieku aizsardzības un labklājības pasākumu īstenošana.
Telephone
+371 29827968
E-mail
3Eglites@inbox.lv
Jelgava, Lielā iela 28 - 31
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Beverage serving activities (56.30, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Atmodas iela 78 - 50
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Wholesale on a fee or contract basis (46.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 27068182
+371 63081437
E-mail
info@380lv.lv
Jelgava, Filozofu iela 3B - 3
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution