Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001

56° 39' 5.6193433200001", 23° 43' 23.0350962"

Jelgava, Lielā iela 11
- sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas pedagoģisko darbinieku un talantīgu skolēnu tālākizglītošanos;
- finansiāli atbalstīt bāreņu studijas;
- veicināt Jelgavas pilsētas pedagoģisko darbinieku un talantīgu skolēnu teorētiskās un praktiskās pieredzes pilnveidi un tās aktualizāciju Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs;
- koordinēt un realizēt vietējos un starptautiskos projektus Fonda darbības sekmēšanai.
Jelgava, Lielā iela 11
medicīnas jomas, kurās Jelgavas pilsētā trūkst medicīnas darbinieku, finansiāla atbalstīšana;
Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ieviešana, pasākumu un projektu veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana;
sadarbības ar valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām veicināšana
Jelgava, Lielā iela 11
Sekmēt un finansiāli atbalstīt Jelgavas pilsētas sporta speciālistu, talantīgu sportistu un perspektīvu jauno treneru tālākizglītošanos;
veicināt Jelgavas pilsētas sporta speciālistus, talantīgu sportistu un talantīgu sportistu un perspektīvu jauno treneru teorētiskās un praktiskās pieredzes pilnveidi un tās aktualizāciju Jelgavas pilsētas sporta iestādēs un sporta klubos;
koordinēt un realizēt vietējos un starptautiskos projektus Fonda darbības sekmēšanai.
Jelgava, Lielā iela 11
Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošsanu publiskajā un privātājā sektorā, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem par minētajiem jautājumiem.
Jelgava, Lielā iela 11
Terminated 22.11.2007
Sadarbības veicināšana starp Dāniju un Latviju un
sociāli ekonomiskā un intelektuālā attīstība, izmantojot Dānijas pieredzi
un sekmējot dāņu uzņēmēju investīciju piesaisti Zemgales reģionam.
Jelgava, Lielā iela 11
Terminated 27.12.2000
ģeodēziskā uzmērīšana un kontrole
mākslinieciskās noformēšanas darbi
tehniskās u.c. dokumentācijas pavairošana
tehniskās informācijas iegūšana un izplatīšana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Jelgava, Lielā iela 11
Terminated 02.11.2007
Tūrisma attīstība Jelgavas novadā.
Jelgava, Lielā iela 11-204
Terminated 29.05.2007
Veicināt savu biedru garīgās un materiālās labklājības celšanu;
rūpēties par viņu darba un sadzīves apstākļu uzlabošanu;
aizstāvēt uzņēmēju intereses;
nodrošināt biedriem savstarpēju sadarbību, rūpēties par aroda, izglītības,
profesionālā prestiža un ētikas celšanu;
veicināt uzņēmēju darbību, sniegt savstarpējo palīdzību;
atbalstīt savu biedru vajadzības kultūras, sporta, sabiedriskās un citās
jomās.
Jelgava, Lielā iela 11
Terminated 09.01.1998
projekta-tāmju un cita veida dokumentu izstrāde
remonta-celtniecības, montāžas darbu veikšana
būvmateriālu ražošana un realizācija
ražošanas atlikumu pārstrāde un realizācija
*maksas pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Jelgava, Lielā iela 11
Terminated 21.05.2002
Technical testing and analysis (74.30, version 1.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution