Jelgava, Ausekļa iela

56° 39' 17.53272", 23° 42' 57.924"

Jelgava, Ausekļa iela 12A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: ZO.LV)
E-mail
ausekla12a@gmail.com
Jelgava, Ausekļa iela 12 - 2
Sava nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana.
Dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšana kārtībā, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības un aizstāvēt sabiedrības biedru intereses jautājumos, kas saistīti ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Jelgava, Ausekļa iela 12A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26395792
Jelgava, Ausekļa iela 52A
Pre-primary education (85.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Ausekļa iela 52A
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Ausekļa iela 12 - 2
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Ausekļa iela 4A
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Ausekļa iela 23
Jelgava, Ausekļa iela 12A
Public relations and communication activities (70.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Ausekļa iela 40
Specialised design activities (74.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Ausekļa iela 21A
apvienot juridiskas un fiziskas personas, lai veicinātu augļu un dārzeņu patēriņu, pieejamību un nodrošināt augļu un dārzeņu tirdzniecības sektora ilgtspēju, pārstāvot vienotu Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju viedokli likumdošanas un piegādes ķēdes iniciatīvās.
Jelgava, Ausekļa iela 40
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Travel agency activities (79.11, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Real estate activities on a fee or contract basis (68.3, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Management consultancy activities (70.2, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29727745
E-mail
info@adventurelab.lv
Jelgava, Ausekļa iela 12A
Veidot izpratni par sporta deju mākslu un tās raksturu, apzināties, ka sporta dejas ir kultūras un sporta kopums;
Radīt ikvienam iespēju aktīvi iesaistīties dejas mākslā un tās kultūrā;
Popularizēt nodarbošanos ar sporta dejām kā veselīgu dzīvesveida sastāvdaļu;
Sekmēt kluba dalībnieku emocionālo un intelektuālo veidošanos, atbildības sajūtu un attīstīt radošu personību;
Radīt iespēju bērniem un jauniešiem attīstīties un pilnveidoties līdz augstākām deju klasēm, piedaloties vietējā un starptautiskā mēroga sacensībās;
Veicināt augstu individuālo un komandu rezultātu sasniegšanu sporta dejās.
Jelgava, Ausekļa iela 7 - 2
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Ausekļa iela 19A
Terminated 23.12.2011
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Ausekļa iela 40
Terminated 17.12.2003
Jelgava, Ausekļa iela 46
Terminated 19.06.2019
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Jelgava, Ausekļa iela 4A
Terminated 07.12.2017
Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear (47.82, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Ausekļa iela 38-1
Terminated 12.01.2007
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds (24.15, version 1.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Agents involved in the sale of timber and building materials (51.13, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods (51.11, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Manufacture of pesticides and other agro-chemical products (24.20, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Mining of chemical and fertilizer minerals (14.30, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Jelgava, Ausekļa iela 4
Reorganized 17.05.1999
Jelgava, Ausekļa iela 9
Terminated 22.06.2016
rūpniecības un lauksaimniecības produkcijas ražošanatirdzniecībastarpniecībaārējā ekonomiskā darbība
Jelgava, Ausekļa iela 48 - 5
Terminated 10.04.2017
Retail sale via stalls and markets (52.62, version 1.0) (Source: CSB)
Jelgava, Ausekļa iela 16
Terminated 30.12.2015
Jelgava, Ausekļa iela 9
Terminated 16.05.2016
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Ausekļa iela 12A
Terminated 02.07.2012
Manufacture of other outerwear (14.13, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Ausekļa iela 15 - 6
Terminated 29.03.2019
Jauniešu sabiedrisko aktivitāšu veicināšana;
Izglītības un kultūras programmu veidošana;
Veselīga dzīvesveida veicināšana;
Aktīvas atpū8tas un āra dzīves pilnveidošana;
Teātra mākslas attīstīšana.
Jelgava, Ausekļa iela 46
Terminated 01.11.2021
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Translation and interpretation activities (74.30, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Jelgava, Ausekļa iela 12
Reorganized 30.03.2006
Letting of own property (70.20, version 1.1) (Source: CSB)
Jelgava, Ausekļa iela 38-1
Terminated 19.05.2015
Market research and public opinion polling (73.20, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Ausekļa iela 66
Terminated 16.11.2021
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (14.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution