Jelgava, Augstkalnes iela

56° 38' 22.21116", 23° 42' 21.40596"

Jelgava, Augstkalnes iela 28
Photographic activities (74.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Augstkalnes iela 14
veicināt orientēšanās sporta attīstību Jelgavā un tās apkārtējos novados;
organizēt un vadīt sporta sacensības un citus veselību un aktīvu dzīves veidu popularizējošu pasākumus, veicināt savu biedru dalību gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensībās;
piedalīties Latvijas Orientēšanās federācijas darbā
Telephone
+371 63084299
+371 29376115
+371 26537545
E-mail
ok.alnis@gmail.com
Jelgava, Augstkalnes iela 2A
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Augstkalnes iela 25
Other passenger land transport n.e.c. (49.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Augstkalnes iela 23
Painting and glazing (43.34, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Augstkalnes iela 16
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Augstkalnes iela 1A
1.Latviešu un cittautu kultūras mantojuma saglabāšana;
2.Pilsoniskas līdzdalības un patriotisma veicināšana;
3.Vides aizsardzības, piesārņojuma samazināšanas, dzīves kvalitātes uzlabošana;
4.Aktīvā dzīvesveida veicināšana;
5.Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
6.Veikt formālo un neformālo izglītību, kā arī veikt pētījumus un analīzi par sabiedriskajiem procesiem;
7.Veikt sociālo uzņēmējdarbību;
8.Veicināt cilvēktiesību aizsardzību, mazināt jebkura veida diskrimināciju, aizstāvēt noteiktu cilvēku grupu un sabiedrības grupu intereses, līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
9.Veicināt brīvprātīgā darba popularizēšanu un NVO sektora attīstības sadarbību;
10.Sniegt konsultācijas, atbalstu un juridisko palīdzību biedrības mērķu realizēšanā.
Jelgava, Augstkalnes iela 30
Jelgava, Augstkalnes iela 28
Terminated 08.12.2023
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds (46.21, version 2.0) (Source: SRS)
Agents specialised in the sale of other particular products (46.18, version 2.0) (Source: CSB)
Photographic activities (74.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Jelgava, Augstkalnes iela 18
Terminated 08.09.2010
Jelgava, Augstkalnes iela 19
Terminated 12.01.2006
Hotels and restaurants (55, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods (52, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Jelgava, Augstkalnes iela 6
Terminated 17.05.2016
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Augstkalnes iela 32
Terminated 03.11.2016
Jelgava, Augstkalnes iela 32
Terminated 07.10.2002
sadzīves un rūpniecības izstrādājumu projektēšana, izgatavošana no metāla, koka, plastmasas, gumijas
preču ražošana un realizācija
mazum-, vairumtirdzniecība
komisijas tirdzniecība
informatīvie pakalpojumi
mārketings
reklāma
biržas operācijas
tūrisma pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Jelgava, Augstkalnes iela 10
Terminated 17.12.2020
Manufacture of medical and dental instruments and supplies (32.50, version 2.0) (Source: SRS)
Manufacture of pharmaceutical preparations (21.20, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Jelgava, Augstkalnes iela 18
Terminated 09.09.2010

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution