Jelgava, Asteru iela

56° 38' 56.89608", 23° 41' 57.74424"

Jelgava, Asteru iela 17 - 1
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 17 - 24
Jelgava, Asteru iela 16 - 28
Other land transport (60.2, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Other land passenger transport (60.23, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 16 - 16
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 16 - 16
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 4 - 68
Retail sale via stalls and markets (52.62, version 1.0) (Source: CSB)
Jelgava, Asteru iela 15 - 21
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 8 - 24
Daiļslidošanas, vieglatlētikas un citu sporta veidu attīstīšana un popularizēšana, sportistu atbalsts, treniņu procesa un sacensību organizēšana.
Jelgava, Asteru iela 14A - 40
Specialist medical practice activities (86.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 4 - 15
Asteru ielas 4, Jelgavā dzīvokļu īpašnieku vārdā īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu.
Veikt citas darbības, kas saistītas ar finansējuma piesaisti dzīvojamās mājas Asteru ielā 4, Jelgavā renovāciju, tās ilgmūžības palielināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu.
Jelgava, Asteru iela 14A - 21
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Asteru ielā 14a, Jelgavā apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa organizēšana, realizācija un kontrolēšana.
Biedru tiesību un likumisko interešu aizsardzība.
Jelgava, Asteru iela 6 - 3
Photocopying, document preparation and other specialised office support activities (82.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 14A - 10
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 10 - 43
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 14 - 55
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 8 - 6
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 12 - 66
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 20165377
E-mail
celtum@outlook.com
Jelgava, Asteru iela 16 - 81
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 12 - 37
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 4 - 26
Wholesale of metals and metal ores (46.72, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of waste and scrap (46.77, version 2.0) (Source: CSB)
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (46.71, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 63781940
E-mail
dav-lv@mail.ru
Jelgava, Asteru iela 12 - 44
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 14A - 35
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 8 - 14
Other building and industrial cleaning activities (81.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 12 - 66
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 14A - 28
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 8 - 6
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Asteru iela 12 - 56
kalpot Dievam;
veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē;
palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās;
rūpēties par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu
Jelgava, Asteru iela 10 - 82
tirdzniecība
preču ražošana un realizācija
mārketings
reklāma
starpniecības pakalpojumi
lauksaimniecības produktu ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija
sadzīves un komunālie pakalpojumi
tūrisma un viesnīcu serviss
lietotu automašīnu iepirkšana, pārdošana
tirdzniecība ar rezerves daļām
ārējā ekonomiskā darbība
brokeru pakalpojumi
tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Jelgava, Asteru iela 8 - 48
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Asteru iela 14 - 56
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution