Jelgava, Akmeņu iela

56° 39' 43.92684", 23° 45' 28.54224"

Jelgava, Akmeņu iela 30
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akmeņu iela 28
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29472256
E-mail
Juris.Voicehovics@gmail.com
Jelgava, Akmeņu iela 34
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akmeņu iela 24
Veicināt lakrosa spēles attīstību
Jelgava, Akmeņu iela 1
finansiālās un cita veida palīdzības sniegšana Jelgavas 4.vidusskolai progresīvu pedagoģisko tehnoloģiju ieviešanā, izglītības apakšprogrammu izstrādāšanā un ieviešanā; piedalīšanās ar līdzfinansējumu izglītības programmu nodrošināšanā;
pedagoģisko ideju un metodisko izstrādņu popularizēšana Jelgavas 4.vidusskolā un ārpus tās;
pilotprojektu un metodisko izstrādņu atbalstīšana Jelgavas 4.vidusskolā;
Jelgavas 4.vidusskolas pedagoģisko darbinieku tālākās izglītības, talantīgāko un labāko skolēnu papildizglītības, pieredzes apmaiņu un citu pasākumu sekmēšana un finansiāla atbalstīšana;
finansiālās un tehniskās palīdzības sniegšana Jelgavas 4.vidusskolai mācību līdzekļu iegādē un mācību procesa tehniskā nodrošināšanā, skolas telpu remontā, mācību telpu aprīkošanā.
Jelgava, Akmeņu iela 34
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akmeņu iela 24
1. Popularizēt zaļo domāšanu, vides sakopšanu un labiekārtošanu;
2. Veicināt ilgtspējīgu vides attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu;
3. Veidot kontaktus ar sadarbības partneriem Latvijā un ārpus Latvijas robežām
Jelgava, Akmeņu iela 28
Terminated 27.05.2021
Landscape service activities (81.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Jelgava, Akmeņu iela 32-1
Terminated 02.03.2015
Retail sale via stalls and markets (52.62, version 1.0) (Source: CSB)
Jelgava, Akmeņu iela 12
Terminated 04.02.2021
Repair of machinery (33.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Jelgava, Akmeņu iela 24
Terminated 19.10.2007
Propogandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastavdaļu;
nodrošināt un veicināt interkrosa pamatvērtību attīstīšanu;
veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
organizēt sporta nodarbības uz demokrātijas principu pamata, lai panāktu
katra dalībnieka līdzdalību kopēju mērķu sasniegšanā;
apkopot un sistematizēt preses, foto, video, kino un citus ar interkrosu
saistītus dokumentālos materiālus.
Jelgava, Akmeņu iela 38
Terminated 30.12.2010
Jelgava, Akmeņu iela 30
Terminated 18.12.2023
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Akmeņu iela 30
Terminated 25.08.2021
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution