Jelgava, Akadēmijas iela

56° 38' 58.22448", 23° 43' 47.47908"

Jelgava, Akadēmijas iela 17
Wholesale of other machinery and equipment (46.69, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26300726
E-mail
4c@kongs.lv
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 44
Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Sabiedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
E-mail
asandra@apollo.lv
Jelgava, Akadēmijas iela 3 - 6A
Nodrošināt īpašuma Akadēmijas ielā 3, Jelgavā, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību.
Jelgava, Akadēmijas iela 22
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 63027160
E-mail
jd@autogti.lv
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 25
Veicināt tehnisko sporta veidu attīstību, pasākumu rīkošanu, motorizēto transportlīdzekļu vēstures liecību saglabāšanu, motorizēto transporta līdzekļu pieejamību, apmācību un restaurāciju, veicināt Latvijas iespējas sadarboties starptautiskā līmenī
Jelgava, Akadēmijas iela 21
Fitness facilities (93.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27799919
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 5
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 2 - 29
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 23
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 22
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 2 - 31
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 10
Popularizēt gleznotāja Ģederta Eliasa (18987-1975) atstāto radošo mantojumu.
Veicināt Ģederta Eliasa daiļrades pētniecību.
Atbalstīt Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja darbību Ģederta Eliasa mantojuma saglabāšanā un eksponēšanā.
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 49
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 49
Real estate agencies (68.31, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 7 - 26
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 1
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 7 - 17
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 2 - 8
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 10
Saglabāt Jāņa Bisenieka piemiņu, izzinot viņa veiksmīgo saimniecisko darbību un lielo devumu sabiedrībai;
veicināt Jāņa Bisenieka ideju īstenošanu, vērtību saglabāšanu un turpināšanu;
popularizēt Jāņa Bisenieka dzīves gājumu, aktivitātes uzņēmējdarbībā, dāsno devumu Jelgavas izglītības, zinātnes, kultūras, sporta izaugsmē;
izmantot Jāņa Bisenieka uzņēmējdarbības pieredzi uzņēmēju mecenātisma veicināšanā, godprātīgi izlietot novadnieku un citu personu ziedojumus, novēlējumus, kā arī citus līdzekļus;
sekmēt un finansiāli atbalstīt kultūras, veselīga dzīves veida un sporta aktivitātes pilsētā;
atbalstīt jauniešu un studentu vispusīgu izglītību un līdzdalību pilsētas attīstībā un izaugsmē, organizēt dažādus konkursus un pasākumus.
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 42
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (46.74, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 2
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 63020125
+371 63023966
+371 26668827
E-mail
aptieka@pilsaptieka.lv
Jelgava, Akadēmijas iela 22 - 6
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 10
Atbalstīt un veicināt darbošanos sabiedrības labā kā cienījamas darbības pamatu, it īpaši sekmējot:
- personisko sakaru attīstību, izmantojot tos sabiedrības labā;
- augstas ētikas normas darbā un privātajā dzīvē;
- nesavtīgu darbošanos sabiedrības labā;
- starptautisko saprašanos, labas gribas un miera stiprināšanu ar dažādu profesiju pārstāvju vispasaules sadarbību.
Telephone
+371 26460617 Kluba 2012/2013 g.prezidente
E-mail
gita.grase@muzejs.jelgava.lv Kluba prezidente Gita Grase
patricija@pilsaptiekas.lv Kluba sekretāre Dina Kurzemniece
Jelgava, Akadēmijas iela 16 - 7
mazum-, vairumtirdzniecība, t.sk. ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem u.c. precēmstarpniecībakomercdarbībaārējā ekonomiskā darbība
Jelgava, Akadēmijas iela 2 - 22
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, Akadēmijas iela 28 - 42
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25459460
E-mail
info@konceps.lv
Jelgava, Akadēmijas iela 16 - 7
Support activities to performing arts (90.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, Akadēmijas iela 4-638
Pārstāvēt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pilna laika studējošos un aizstāvēt viņu tiesības un intereses.
Jelgava, Akadēmijas iela 11
Veidot kopīgu interešu kolektīvu veselīgai un emocionālai atpūtai, izkopt
medību tradīcijas, sekmēt meža dzīvnieku aizsardzību, pavairošanu un pētniecisko
darbu.
Jelgava, Akadēmijas iela 17B
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution