Jelgava, Akadēmijas iela 11, LV-3001

56° 39' 0.57440304000011", 23° 43' 50.50862004"

Jelgava, Akadēmijas iela 11
Veidot kopīgu interešu kolektīvu veselīgai un emocionālai atpūtai, izkopt
medību tradīcijas, sekmēt meža dzīvnieku aizsardzību, pavairošanu un pētniecisko
darbu.
Jelgava, Akadēmijas iela 11
Jelgava, Akadēmijas iela 11
veicināt ar meža nozari saistīto cilvēku un viņu ģimeņu veselīgu un sportisku dzīvesveidu;
organizēt Latvijas meža nozares darbiniekus dalībai meža darbinieku sacensībās, tai skaitā starptautiskās;
veicināt Latvijas meža nozares darbinieku profesionālo iemaņu pilnveidošanu;
paaugstināt meža nozares profesiju pievilcību Latvijas jaunatnes vidū;
popularizēt meža nozari un veicināt sabiedrības izpratni par meža sniegto vērtību daudzveidību.
Jelgava, Akadēmijas iela 11
Terminated 18.01.2008
Veidot un uzturēt objektīvu meža vērtēšanas sistēmu Latvijas Republikā
Jelgava, Akadēmijas iela 11
Terminated 04.09.2003
Adult and other education n.e.c. (80.42, version 1.0) (Source: CSB)
Jelgava, Akadēmijas iela 11
Terminated 04.10.2005
Adult and other education n.e.c. (80.42, version 1.1) (Source: CSB)
Adult and other education (80.4, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Advertising (74.4, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Technical testing and analysis (74.3, version 1.1) (Source: ZO.LV)
Research and development (73, version 1.1) (Source: ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution