Jelgava, 6. līnija

56° 39' 37.35684", 23° 38' 15.0288"

Jelgava, 6. līnija 25
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 71 - 5
autotransporta tehniskā apkalpošana, remonts
autotransporta pakalpojumi
*kokapstrāde
*mēbeļu ražošana
*otrreizējo izejvielu pārstrāde
*tirdzniecība
Jelgava, 6. līnija 54G
Juridiskie pakalpojumi
Jelgava, 6. līnija 58
1.Sekmēt bērniem un ģimenēm draudzīgas vides izveidi Zemgales novadā;
2.Veicināt sieviešu sociālo un ekonomisko aktivitāti;
3.Veicināt bērnu un jauniešu sociālo un sabiedrisko aktivitāti;
4.Veicināt Zemgales novada daudzpusīgu attīstību, izmantojot visus pieejamos resursus;
5.Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Zemgales novadā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, paaugstinātu izglītības līmeni, rosinot sabiedrību meklēt jaunas iespējas;
6.Veicināt sabiedrības labklājību;
7.Radīt iespējas gūt dažāda veida informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti;
8.Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
9.Organizēt izglītojošus sporta, veselību veicinošus, kultūras un izklaides pasākumus bērniem un vecākiem;
10.Bērnu tiesību aizstāvēšana;
11.Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus;
12.Ziedojumu vākšana, ziedojumu kastīšu izvietošana sabiedriskajās vietās Biedrības mērķu sasniegšanai;
13.Dažādu sociālo projektu īstenošana topošajām māmiņām, bērniem, vecākiem, piesaistot ES fondu un citu fondu finansējumu un citus sponsorus.
E-mail
ieva10cirule@inbox.lv Ieva Cīrule
Jelgava, 6. līnija 72 - 20
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 15
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29240574
E-mail
raivis.alksnis@inbox.lv
Jelgava, 6. līnija 56
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 54F
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 67
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 25549965
Jelgava, 6. līnija 74 - 3
Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores (47.59, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 64 - 1
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 72 - 20
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 52
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 23
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 67
Terminated 06.03.2019
Jelgava, 6. līnija 58
Terminated 22.02.2019
Demolition (43.11, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 6. līnija 67
Reorganized 16.02.1996
autovadītāju apmācība
autotransporta tehniskā apkalpe, remonts
transporta pakalpojumi
Jelgava, 6. līnija 58
Terminated 31.05.2021
Physical well-being activities (96.04, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Jelgava, 6. līnija 74-4
Terminated 01.10.2013
Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores (47.59, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 6. līnija 52
Terminated 29.01.2015
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 6. līnija 54f
Terminated 22.07.2015
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 6. līnija 67
Terminated 31.01.2022
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 67
Terminated 10.05.2022
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 63
Terminated 15.02.2022
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 6. līnija 67
Terminated 19.08.2010
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 6. līnija 52
Terminated 18.01.2016
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: AR)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution