Jelgava, 5. līnija

56° 39' 38.26728", 23° 39' 9.1540799999998"

Jelgava, 5. līnija 1C
Repair of furniture and home furnishings (95.24, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 1C
Public relations and communication activities (70.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 3B
1. Atbalstīt un popularizēt Ā.Alunāna Jelgavas teātra mākslinieciskos projektus;
2. Rosināt sabiedrībā interesi par teātra mākslu un tās izpratni;
3. Piesaistīt līdzekļus Jelgavas un Latvijas kultūras dzīvi veicinošu projektu realizācijai;
4. Dažādu žanru izrāžu veidošana;
5. Teātra veidoto kultūras un mākslas projektu atbalstīšana un veidošana;
6. Organizēt interešu izglītību;
7. Sniegt atbalstu saviem biedriem;
8. Attīstīt un veidot dažādus interaktīvus mākslas projektus;
9. Veidot un organizēt dažādu žanru mākslas projektus un kultūras pasākumus;
10. Veicināt kultūras, mākslas neformālās izglītības pieejamību dažādiem sociāliem slāņiem;
11. Veidot sadarbību starp citām nevalstiskajām organizācijām;
12. Nodrošināt starptautisko atpazīstamību un sakaru izveidi, kas savukārt nodrošina kultūras aktivitāšu daudzveidību un pieprasījuma pieaugumu;
13. Radīt kvalitatīvu kultūrvidi daudzpusīgas personības attīstībai Jelgavā un Jelgavas novadā;
14. Atbalstīt Jelgavas pilsētas un Latvijas kultūrai nozīmīgu pasākumu norisi, popularizējot kultūras vērtības vietējā un starptautiskajā mērogā;
15. Caur kultūras jomu veicināt sabiedrības integrāciju dažādās tās izpausmēs.
Jelgava, 5. līnija 3B
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment (46.47, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 12
Treatment and coating of metals (25.61, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 3B
Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses (84.13, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 21
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 3B
1.Sekmēt apkaimes iedzīvotāju iesaistīšanos apkārtējās vides uzlabošanā;
2. Veicināt apkaimes attīstību;
3. Veicināt apkaimes labiekārtošanu, izveidojot jaunas apskates vietas un objektus;
4.Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, līdzdalību pašvaldības darbā un demokrātijas procesu stiprināšanu Jelgavas Līniju apkaimē;
5. Veicināt darbu ar jaunatni, pieaugušo izglītību apkaimē.
Telephone
+371 27421111
+371 29440382
E-mail
jelgavaslinijas@gmail.com
Jelgava, 5. līnija 5
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 13
Retail sale via stalls and markets of other goods (47.89, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 15A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 15A
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 26H
Manufacture of other builders' carpentry and joinery (16.23, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 13
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 1C
Combined facilities support activities (81.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 5. līnija 8
Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores (47.59, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 22
Terminated 18.01.2012
Manufacture of builders’ ware of plastic (22.23, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 11
Terminated 18.04.2019
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Jelgava, 5. līnija 1
Terminated 22.06.2005
Jelgava, 5. līnija 17
Terminated 29.04.2021
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of meat and meat products (46.32, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 7
Terminated 30.05.2022
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Service activities incidental to water transportation (52.22, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 2
Terminated 06.10.2011
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 12
Terminated 19.12.1997
izdevējdarbība
tirdzniecība
mārketings
reklāma
sadzīves pakalpojumi
komunālie pakalpojumi
u.c. saskaņā ar statūtiem
Jelgava, 5. līnija 13
Terminated 27.10.2017
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 22
Terminated 23.09.2005
Forestry and logging (02.01, version 1.0) (Source: CSB)
Jelgava, 5. līnija 12
Terminated 19.12.1997
mārketings
reklāma
starpniecības pakalpojumi
mazum-, vairumtirdzniecība
sadzīves pakalpojumi
komunālie pakalpojumi
transporta pakalpojumi
būvmateriālu un santehnikas realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Jelgava, 5. līnija 7
Terminated 23.01.2023
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: CSB)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution