Jelgava, 4. līnija

56° 39' 38.76192", 23° 39' 32.59692"

Jelgava, 4. līnija 70
Jelgava, 4. līnija 1 - 9
Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment (77.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 15 - 68
sadzīves pakalpojumi
komunālie pakalpojumi
preču ražošana
tirdzniecība
starpniecības pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
Jelgava, 4. līnija 3 - 3
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 39M
Landscape service activities (81.30, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 15 - 62
mārketings
reklāma
starpniecības pakalpojumi
lauksaimniecības un lopkopības produkcijas ražošana, pārstrāde un realizācija
preču ražošana un realizācija
Jelgava, 4. līnija 46T
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 14
Repair of furniture and home furnishings (95.24, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 16
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products (47.81, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 3 - 5
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 1 - 13
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs (10.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 15 - 79
Veicināt personības attīstību un pašrealizāciju, sekmēt dažādu kultūru sadarbību un sociālo integrāciju, organizējot kultūras un izglītības pasākumus, popularizēt kāzu tradīcijas, sniegt bērnu, jauniešu un pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmas.
Jelgava, 4. līnija 15 - 37
preču ražošana
tehniskās nozīmes preču ražošana
pārtikas produktu ražošana
tirdzniecība, t.sk., ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, cukuru
dīleru pakalpojumi
brokeru pakalpojumi
starpniecība
komercdarbība
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
sadzīves pakalpojumi
Jelgava, 4. līnija 52A
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 31
Wholesale of chemical products (46.75, version 2.0) (Source: SRS)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29170001
+371 29386268
Jelgava, 4. līnija 17 - 6
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 15 - 69
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26209770
+371 28622573
E-mail
sellabeautyshop@gmail.com
Jelgava, 4. līnija 72
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 38
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 90
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 30A
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 3 - 12
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 1 - 9
labiekārtošanas un interjera noformēšanas darbi
remonta-celtniecības darbi
montāža
elektromontāžas darbi
projektēšanas darbi
būvmateriālu izgatavošana un realizācija
kokapstrāde un mēbeļu izgatavošana
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
ražošanas atlikumu realizācija
tirdzniecības uzņēmumu organižēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Jelgava, 4. līnija 15 - 61
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 34
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 78
Landscape service activities (81.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 39A
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 14
Production of electricity (35.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 35A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 4. līnija 15 - 41
Veicināt sabiedrības interesi un dalību tehnisko sporta veidu, aktīvu tūrisma, atpūtas tūrisma, un tehniskās jaunrades jomā, kurās nepieciešams nodrošināt materiāltehnisko bāzi, piemēram - burāšana, moto tūrisms, planierisms u.t.t.
Radīt informatīvo, tehnisko un finansiālo bāzi entuziastu ideju realizēšanai un tehnikas pieejamībai;
Organizēt un piedalīties braucienos, sacensībās, nometnēs un ekspedīcijās veicinot dalībnieku pieredzes apmaiņu, sadarbību, interesi, izglītību un atpūtu;
Radīt iespēju interesentiem pašrocīgi līdzdarboties ūdens, auto/ moto/ velo un gaisa transportlīdzekļu būvē, to uzlabošanā un infrastruktūras pilnveidošanā.
Popularizēt veselīgu, aktīvu un radošu dzīvesveidu jauniešu vidū;
Attīstīt jauniešu starptautisko sadarbību, informētību un interesi Eiropas dimensijā.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution