Jelgava, 3. līnija

56° 39' 29.26476", 23° 40' 4.8565199999998"

Jelgava, 3. līnija 32K
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes (10.71, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26812155
E-mail
siaadstudio@gmail.com
Jelgava, 3. līnija 29F
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26278446
E-mail
info@amdenergija.lv
Jelgava, 3. līnija 17
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 30A
Jelgava, 3. līnija 4B
Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29430042
E-mail
info@manasbilances.lv
Jelgava, 3. līnija 9F
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 23I
Development of building projects (41.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 12
Retail sale of games and toys in specialised stores (47.65, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 26I
Fonda mērķis ir organizēt augkopības pētījumus, lai nodrošinātu lauksaimniecības ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.
Nodrošināt zināšanu pārnesi veidojot konferences, lauku dienas, publicējot rakstus.
Jelgava, 3. līnija 4C
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26400499
E-mail
infoglamcandy@gmail.com
Jelgava, 3. līnija 32B
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 32F
Plumbing, heat and air-conditioning installation (43.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 34
Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores (47.75, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 23I
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 23G
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29425061
E-mail
hkp444@outlook.com
Jelgava, 3. līnija 23F
Manufacture of other wearing apparel and accessories (14.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 12
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 32G
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 7B
Retail sale of clothing in specialised stores (47.71, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 32M
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jelgava, 3. līnija 3A
Combined facilities support activities (81.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26181690 Sandis Serebrjakovs
E-mail
san.serijs@tvnet.lv
Jelgava, 3. līnija 23A
Terminated 14.01.2019
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 3. līnija 23G
Terminated 25.06.2020
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Jelgava, 3. līnija 36
Terminated 11.08.2005
Jelgava, 3. līnija 1
Terminated 29.03.2018
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 3. līnija 1
Terminated 29.03.2018
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 3. līnija 38
Terminated 01.03.2021
Sabiedrības darbības priekšmets ir:
Darbība tirdzniecības nozarē;
Darbība celtniecības un ražošanas nozarē;
Darbība ražošanas, ieguves un pārstrādes nozarē;
Juridiskie, apsardzes un citi pakalpojumi;
Darbi ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem;
Darbība auto servisa nozarē un transportlīdzekļu remonts;
Darbība izglītības nozarē;
Darbība reklāmas, izdevniecības, informācijas un mārketinga pētniecības jomā;
Tūrisma pakalpojumi;
Transporta pakalpojumi;
Cita darbība;
Ārējā ekonomiskā darbība;
Cita veida darbības, kas nav aizliegtas ar spēkā esošo Ukrainas likumdošanu.
Jelgava, 3. līnija 38
Terminated 22.10.2015
Jelgava, 3. līnija 12
Terminated 04.03.2020
Wholesale of other household goods (46.49, version 2.0) (Source: SRS)
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: CSB)
Jelgava, 3. līnija 12
Terminated 14.12.2022
Starptautiskā un vietējā tirgus tirdzniecības attīstība

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution