Jēkabpils novads, Kūku pagasts, "Celmiņi", LV-5222

56° 31' 47.96221872", 26° 3' 23.83985556"

Jēkabpils nov., Kūku pag., "Celmiņi"
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Jēkabpils nov., Kūku pag., "Celmiņi"
1. Sekmēt skolas un skolēnu interešu atbalstu
2. Attīstīt pakalpojumu pieejamību
3. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos
4. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā
5. Veicināt iedzīvotāju pašdarbības centienus un radošās aktivitātes
6. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs
7. Sekmēt sadarbību starp paaudzēm
8. Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību
9. Veikt pasākumus motivācijas un pašnovērtējuma celšanai
10. Popularizēt veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu
11. Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm sociālās labklājības celšanai
12. Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas sabiedriskajā dzīvē
13. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšana
14. Veicināt seno tradīciju iekļaušanu mūsdienu dzīvē
15. Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
16. Kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, vides saglabāšana un pilnveidošana,
17. Sociālo pakalpojumu sniegšana
18. Sekmēt sakarus ar ārvalstu privātajām, valstiskajām un sabiedriskajām kristīgām labdarības iestādēm un organizācijām
19. Starpvalstu apmaiņas programmu apguve
20. Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution