• en
Latvia

Jaunpils novads

56° 43' 53.10984", 23° 0' 45.22176"

0-O, SIA
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Strutele, "Vienības"
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26838586
4D Balsts, SIA
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Roņi"
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: CSB)
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 22310257
7 BALLES
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Strutele, "Graudiņi"
Veicināt jaunās paaudzes radošo darbību lauku teritorijā, veidojot aktīvu, estētiski augstvērtīgu vidi, ievērojot dabas resursu saudzīgu un ilgtspējīgu izmantošanu;
Brīvā laika pavadīšanai, ietverot kultūras, sporta un atpūtas aktivitātes, paredzētās infrastruktūras izveidošana, attīstīšana un dzīves kvalitātes uzlabošana lauku teritorijā vietējiem iedzīvotājiem;
Veicināt vietējo kultūrvēsturisko un amatniecības tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu;
Jaunu darba vietu veidošana un jaunās paaudzes iesaistīšana lauku teritorijas aktivizēšanā.
Telephone
+371 29211988
AIGARI, Zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Aigari"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
AIZLIEKŅI, Minčonoka zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Aizliekņi"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
AIZSTRAUTI, Apses zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Saule, "Aizstrauti"
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS)
AIZUPJI, Strautmanes Tukuma rajona zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Veclauki, "Aizupji"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
AL Mežizstrāde, SIA
Jaunpils nov., Viesatu pag., Viesatas, "Dzintariņi" - 2
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29992151
AMARUVI FOUNDATION
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Kristāli"
Organizēt psiholoģiskas palīdzības sniegšanu un sniegt psiholoģisku palīdzību bērniem, kam tā vajadzīga dažādu slimību vai citas traumatiskas pieredzes rezultātā;
informēt, izglītot un apmācīt vecākus, pedagogus un citas personas, lai tās spētu kompetenti palīdzēt bērniem, kam vajadzīga psiholoģiska palīdzība dažādu slimību vai citas traumatiskas pieredzes rezultātā.
informēt sabiedrību par to bērnu īpašajām vajadzībām, kuri slimo ar cukura diabētu, veicināt normatīvajos aktos noteiktā labuma reālu nodrošināšanu šiem bērniem. Organizēt likumdošanas iniciatīvas šo bērnu tiesību regulējuma ieviešanai un pilnveidošanai;
informēt sabiedrību, jo īpaši vecākus un pedagogus par ārstniecības un citas palīdzības iespējām bērniem, kuri slimo ar cukura diabētu, palīdzība Šo bērnu ārstniecības koordinēšanā;
organizēt ar cukura diabētu slimojošo bērnu socializācijas pasākumus, iesaistot arī viņu ģimenes un apkārtējos, lai veicinātu šo bērnu iekļaušanos sabiedrībā;
veicināt un nodrošināt ar cukura diabētu slimojošo bērnu aprūpes iespējas ārpus ģimenes, jo īpaši sekmējot attiecīgu speciālistu pieejamību skolās, pirmsskolas mācību iestādēs vai individuāli;
finansēt ar cukura diabētu slimojošu bērnu ārstēšanu sevišķi smagos gadījumos vai gadījumos, kad nav pieejami citi finansēšanas avoti, ja nodibinājuma un citu finansētāju līdzekļi kopumā ir pietiekami šādas ārstēšanās kursa pabeigšanai;
veikt pasākumus bērnu interešu aizstāvībai konkrētos tiesību aizskāruma gadījumos, sekmēt bērnu interesēm atbilstošas likumdošanas iniciatīvas;
veicināt labākās ārvalstu pieredzes pārņemšanu Latvijā bērnu interešu un tiesību aizsardzības jomā, jo īpaši bērniem, kuri slimo ar cukura diabētu.
Telephone
+371 29191433
AMATNIEKI, Amatnieka zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Amatnieki"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29471294
APSAUJAS, Neiļa zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Apsaujas"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība
APSĪTES, Neimaņa zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Apsītes"
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS)
APŠKALNI, Tukuma rajona Viesatu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Apškalni"
Growing of crops combined with farming of animals (mixed farming) (01.3, version 1.0) (Source: ER)
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS)
ARĀJI, A.Metlas zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Arāji"
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS)
ARĀJI, Līdaka zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Arāji"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
ARB TAKSI, IK
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Dravas"
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS)
AR.RASAS, SIA
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Pumpuri"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26417628
AUČI, Alkšņa zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Auči"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS)
Auziņas, IK
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Strutele, "Auziņas"
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: CSB)
AVOTIŅI, Nordena zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Struteles muiža, "Avotiņi"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Baltais laimeslācis
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Pils"
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, vides, nacionālā dzīvesveida, saimnieciskās aktivitātes saglabāšanu un izkopšanu;
Stimulēt Latvijas iedzīvotāju saimniecisko aktivitāti esošos uzņēmumos un celt to efektivitāti;
Veicināt lauksaimniecības, zivsaimniecības, tūrisma, informācijas tehnoloģiju, pārtikas pārstrādes nozaru uzņēmumu attīstību;
Attīstīt Latvijas uzņēmumu eksporta iespējas;
Stimulēt uzņēmumu modernizāciju, pakalpojumu diversifikāciju un efektivitātes celšanu;
Veicināt inovāciju izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā;
Veicināt informācijas izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā;
Veicināt informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā;
Piedalīties kultūras, tūrisma, kultūras un sporta dzīves attīstīšanā un atbalstīšanā;
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;
Veicināt NVO sadarbību.
Telephone
+371 26340007
BALTBĀRŽI, Rasa zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Baltbārži"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
BEĶERI, V.Didrihsones zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Veclauki, "Beķeri"
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS)
BĒRZKALNI, Tukuma rajona Jaunpils pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Saule, "Bērzkalni"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
BĒRZKALNI, Sirica zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Saule, "Bērzkalni"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
BIEDRĪBA TĒRCES
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Leveste, "Tērces" - 16
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jaunpils novada, Jaunpils pagasts, Leveste "Tērces", koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju Telephone
+371 29456040
E-mail
terces@gsu.lv
BIOGROUP, SIA
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Jaunselgas"
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS)
Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores (47.72, version 2.0) (Source: SRS)
BIRZES, Daukstes zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Strutele, "Birzes"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība
BIRZMALAS, Plauža zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Leveste, "Birzmalas"
zemkopība
lopkopība
produkcijas realizācija, iepirkšana,
BK Jaunpils
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Ērģelnieki"
1.Veicināt basketbola attīstību Jaunpils novadā;
2.Popularizēt aktīvu dzīvesveidu visu vecumu cilvēku (it īpaši jauniešu) vidū tuvākajā apkārtnē.
Telephone
+371 26177580