• en

Jaunjelgavas novads, Jaunjelgava

56° 36' 44.31564", 25° 4' 44.13684"

AB AUTO PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Lielā Daugavas iela 3 - 1
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26444250
ALIANSE, Liepiņa Aizkraukles individuālā komercfirma
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Rīgas iela 7
lauksaimniecības un pārtikas preču iegāde, pārstrāde un realizācija
tirdzniecības punktu atvēršana
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
mežizstrāde
koka izstrādājumu ražošana un realizācija
valūtas pirkšana un pārdošana
sabiedriskā ēdināšana
u.c. pieteikumā paredzētā darbība
Telephone
+371 65152655
AMBER TOUR, IK
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 13
ARONA, Aizkraukles rajona Jaunjelgavas pilsētas zemnieku saimniecība
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Rīgas iela 22
ASP PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 50
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29330677
E-mail
zkg@inbox.lv
Asumiņš, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 10 - 604
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 25757196
ATVARIEŠI, Deju klubs
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Uzvaras iela 1
1. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu savos statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrības tiesisko statusu un darbības pamatus nosaka šie statūti, Biedrību un nodibinājumu likums, Civillikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
2. Biedrības mērķi ir kulturālas, izglītojošas, veselīgas atpūtas organizēšana un nodrošināšana esot kustībā un dejojot; pieredzes nodošana un apmaiņa.
3. Veicināt Jaunjelgavas tautas deju kolektīva "ATVARS" darba pilnveidošanu un attīstību.
4. Sekmēt sadarbības iespējas ar citām organizācijām Jaunjelgavā, Latvijā un ārpus tās popularizējot latviskās tradīcijas.
5. Aktivizēt dejotāju dalību konkursos, festivālos, kultūrizglītojošos pasākumos Latvijā un ārpus tās. Atbalstīt un popularizēt pilsētas, novada, starpnovadu, starptautiskos pasākumus un aktivitātes.
6. Organizēt deju nometnes, papildus pasākumus dažāda vecuma un fizisko spēju cilvēkiem, caur kustību prieku popularizēt ne tikai latviešu deju soļus, bet arī sporta dejas.
7. Piesaistīt finanšu līdzekļus mūsdienu materiāli tehniskās bāzes izveidošanai un kultūrizglītojoša pasākumu nodrošināšanai.
Telephone
+371 26316678
ATVASĀJS, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Meža iela 3 - 2
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS)
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65121956
AV Cerry, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Brīvības iela 30
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26911551
Balvas ZG, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jēkabpils iela 5
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS)
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26466156
BILLERUDKORSNAS LATVIA, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Meža iela 4
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 65152800
E-mail
latsin@latsin.lv
BKU Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 32
Manufacture of games and toys (32.40, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26519164
BLINK & CO, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Liepu iela 19 - 5
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29460804
BOOM, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Liepu iela 11
Motion picture, video and television programme production activities (59.11, version 2.0) (Source: AR2014, CSB)
Advertising (73.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Advertising and market research (73, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Photographic activities (74.20, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Photographic activities (74.2, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 29466412
BU Golden tan, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Bērzu iela 4
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26307621
BVR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Liepu iela 17 - 27
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65123608
+371 65152305
Caymane, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, "Klīves"
Wholesale of other household goods (46.49, version 2.0) (Source: SRS)
Combined office administrative service activities (82.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 20037277
Čiekuri KV, Jaunjelgavas novada Kalnejas individuālais uzņēmums
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Bērzu iela 1
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB)
Danita, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Rīgas iela 6
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29496799
Daugavas dardedze, Literātu biedrība
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mazā Daugavas iela 20
1. Novada literātu darbu apzināšana, saglabāšana un popularizēšana
2. Jaunjelgavas novada literātu pulcēšana kopīgai sadarbībai:
2.1. Literāro darbu lasījumi,
2.2. Biedrības pasākumu organizēšana,
2.3. Piedalīšanās novada kultūras pasākumos.
3. Jaunatnes ieinteresēšana literāro darbu veidošanā.
4. Sadarbības veicināšana ar kaimiņu novadu literātiem.
5. Regulāra literāro darbu publicēšana avīzē "Jaunjelgavas novada vēstis".
6. Līdzekļu piesaistīšana biedrības literārā žurnāla izveidei.
7. Literāro darbu gatavošana "Daugavas dardedze" grāmatas izdošanai.
Telephone
+371 26614378
DEIDVUDS, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mazā Daugavas iela 12
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS)
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26386384
DigiPasaule, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Bērzu iela 9a
Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores (47.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29242848
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "LIEPAS"
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Liepu iela 17
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65152238
+371 27561266
EB UN PARTNERI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Brīvības iela 30
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS)
General cleaning of buildings (81.21, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26003322
Eco Deals, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Pērses iela 11
Treatment and disposal of non-hazardous waste (38.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 27295301
EDGARS UN KRISTĪNA, Aizkraukles rajona Vasilija Kaminska individuālais daudznozaru uzņēmums
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Kalna iela 12
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: CSB)
Eko Kapitāls, SIA
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Pērses iela 11
e-kom.lv
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Lāčplēša iela 2 - 3
1.Veicināt Latvijas iedzīvotāju e-prasmju attīstību, sabiedrības un personu izglītošanu;
2.Uzlabot un attīstīt sabiedrības izpratni un spējas interneta un sociālo mēdiju jomā.
E-mail
info@e-kom.lv
ELKSNIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Mednieku iela 4 - 17
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29174741
E.R.J., Individuālais komersants
Jaunjelgavas nov., Jaunjelgava, Jelgavas iela 1A
Manufacture of other builders' carpentry and joinery (16.23, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65124385