Ilūkstes novads

55° 58' 41.71692", 26° 17' 47.43168"

Bebrenes pagasta pārvalde
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, Pagastmāja
Telephone
+37165407909
E-mail
parvalde@bebrene.lv
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
Ilūkstes nov., Bebrenes pag., Bebrene, Bebrenes muiža
Telephone
+37165444936
E-mail
skola@bebrene.lv
Dvietes pagasta pārvalde
Ilūkstes nov., Dvietes pag., Dviete, Pagasta pārvalde
Telephone
+37165475434
E-mail
parvalde@dviete.lv
Eglaines pagasta pārvalde
Ilūkstes nov., Eglaines pag., Eglaine, Stendera iela 7
Telephone
+37165437343
E-mail
parvalde@eglaine.lv
Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 33A
Telephone
+37165462580
E-mail
jauniesu.centrs@ilukste.lv
Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Fēnikss"
Ilūkstes nov., Ilūkste, Zemgales iela 6A
Telephone
+37165462700
E-mail
fenikss@ilukste.lv
Ilūkstes mūzikas un mākslas skola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Jēkabpils iela 5A
Telephone
+37165462145
E-mail
muzikas.skola@ilukste.lv
Ilūkstes novada Bāriņtiesa
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 13
Telephone
+37165462066
E-mail
barintiesa@ilukste.lv
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 12
Telephone
+37165462435
E-mail
novadabiblioteka@ilukste.lv
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļa
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 7
Telephone
+37165447850
E-mail
dzimtsaraksti@ilukste.lv
Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 7
Telephone
+37165447850
E-mail
dome@ilukste.lv
Ilūkstes novada pašvaldības aģentūra "Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra"
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 12
Ilūkstes novada Sociālais dienests
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 7
Telephone
+37165463398
E-mail
soc.dienests@ilukste.lv
Ilūkstes novada Sporta skola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Stadiona iela 1
Telephone
+37165462136
E-mail
sporta.skola@ilukste.lv
Ilūkstes novada vēlēšanu komisija
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 7
Telephone
+37129768950
E-mail
dome@ilukste.lv
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"
Ilūkstes nov., Ilūkste, Jēkabpils iela 10A
Telephone
+37165462175
E-mail
zvanins@ilukste.lv
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 49
Telephone
+37165462189
E-mail
raina.vidusskola@ilukste.lv
Pilskalnes pagasta pārvalde
Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., Pilskalne, Parka iela 3
Telephone
+37165462296
E-mail
parvalde@pilskalne.lv
Raudas internātpamatskola
Ilūkstes nov., Šēderes pag., Rauda, Raudas skola
Telephone
+37165475040
E-mail
drauda@inbox.lv
Šēderes pagasta pārvalde
Ilūkstes nov., Šēderes pag., Šēdere, Alejas iela 4
Telephone
+37165475703
E-mail
parvalde@sedere.lv
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde
Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 18
Telephone
+37165462275
E-mail
parvalde@subate.lv
Eglaines pamatskola
Ilūkstes nov., Eglaines pag., Eglaine, Skolas iela 41
Reorganized 28.02.2018
Telephone
+37165437033
E-mail
skola@eglaine.lv
Ilūkstes 1. vidusskola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Raiņa iela 49
Reorganized 28.02.2018
Telephone
+37165462184
E-mail
1vidusskola@ilukste.lv
Ilūkstes novada kultūras centrs
Ilūkstes nov., Ilūkste, Brīvības iela 12
Terminated 09.10.2018
Telephone
+37165462135
E-mail
kulturas.centrs@ilukste.lv
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
Ilūkstes nov., Ilūkste, Stadiona iela 1
Reorganized 28.02.2018
Telephone
+37165462398
E-mail
sadraudzibas.vsk@ilukste.lv
Subates pamatskola
Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 20
Reorganized 28.02.2018
Telephone
+37165463117
E-mail
skola@subate.lv