• en
Latvia

Ikšķiles novads, Ikšķile, Dārza iela

56° 49' 44.95008", 24° 30' 9.7887599999999"

AQUADOCK BALTIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, Dārza iela 17
Wholesale of other household goods (46.49, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29256299
E-mail
info@thermodul.eu
ARCHIGEN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, Dārza iela 14
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29169387
ARCHIGEN FARM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, Dārza iela 14
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29213494
Baltic Wolves, SIA
Ikšķiles nov., Ikšķile, Dārza iela 20
Activities of sport clubs (93.12, version 2.0) (Source: SRS)
Hokeja klubs Baltijas vilki
Ikšķiles nov., Ikšķile, Dārza iela 20
1.Sporta un fiziski aktīva dzīves veida popularizēšana un veicināšana;
2.Bērnu kā fiziski aktīvu, uz ģimeniskām un sportiskām vērtībām orientētu personību attīstība;
3.Hokeja kā sporta veida attīstība Latvijā;
4.Apstākļu radīšana regulāru treniņu nodarbībām bērniem, kuri vēlas apgūt un pilnveidot hokeja iemaņas, piesaistot profesionālus trenerus un nodrošinot ar piemērotiem treniņu apstākļiem un inventāru;
5.Hokeja filozofijas principu ievērošana, skaidrošana un popularizēšana, it sevišķi bērnu un jauniešu vidū;
6.Sponsoru, mecenātu, ziedotāju, kā arī Valsts un pašvaldību līdzekļu piesaistīšana Biedrības darbības nodrošināšanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai;
7.Iespēju robežās materiāli atbalstīt bērnus un jauniešus no maznodrošinātām un riska grupas ģimenēm, lai nodrošinātu viņiem pilnvērtīgus treniņu apstākļus un dalību sacensībās;
8.Pastāvīga treneru kvalifikācijas paaugstināšana;
9.Sacensību, turnīru, festivālu organizēšana gan vietējā (Latvijas), gan arī starptautiskā līmenī;
10.Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu sporta klubiem, Latvijas hokeja federāciju un citām organizācijām;
11.Hokeja komandu veidošana, to vadības un sastāva apstiprināšana;
12.Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot pārgājienus, sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes, citus sporta pasākumus un labdarības akcijas;
13.Hokeja materiāli tehniskās bāzes attīstība un modernizācijas sekmēšana.
LORĒNA 7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, Dārza iela 10
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB, SRS)
Telephone
+371 22040653
LV-Lux, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, Dārza iela 11
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: CSB, AR)
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: AR)
Telephone
+371 28333775
E-mail
office@lv-lux.com
LVLux DECO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ikšķiles nov., Ikšķile, Dārza iela 11
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 28333775
NAMSAIMNIEKS 95, A.Švanka individuālais uzņēmums komercfirma
Ikšķiles nov., Ikšķile, Dārza iela 18
kantoru organizēšana par iekārtošanu darbā ārzemēs
pakalpojumi dzīvojamās platības apmaiņas jautājumos
operācijas ar kustamo un nekustamo īpašumu
maksas pakalpojumi
informatīvie pakalpojumi
darbā iekārtošana
noliktavu pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība